Trondheim Symfoniorkester og Den norske kirke

Hjemmeside: http://www.tso.no/

Norsk Kulturråd har bevilget midler til opprettelsen av et profesjonelt kor i Trondheim. Koret organiseres i et samarbeid mellom Trondheim Symfoniorkester (TSO) og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet (NDVF).

Trondheim Symfoniorkester er en av landets største kulturinstitusjoner med ansvar for symfonisk musikk og musikkteater. TSO spiller årlig opp mot 100 konserter og startet i 2009 arbeidet med å utvikle en profesjonell opera/musikkteatervirksomhet. Sjefdirigent og kunstnerisk leder er Krzysztof Urbanski.

Nidaros domkirke er menighetskirke, bispedømmets hovedkirke og Norges nasjonalhelligdom. Domkirken har et rikt og variert musikkliv, hvor den musikalske utformingen av gudstjenestene utgjør grunnpilaren. NDVF er en av Norges fremste kirkemusikkaktører.

Tolv ensemblesangere

TSO OG NDVF SØKER TOLV SANGERE I 60% STILLINGSANDEL I TRE ÅRS ENGASJEMENT SOM ENSEMBLESANGER

Arbeidsoppgaver vil bl.a. inkludere deltakelse ved gudstjenester og konserter i Nidarosdomen og i TSOs opera- og konsertproduksjoner, samt egen a capella-virksomhet.

Kvelds- og helgearbeid, samt jul- og påskehøytid, må påregnes.

Som ensemblesanger vil du få en spennende jobb med profesjonelle kolleger i et profesjonelt miljø, muligheten til å være med i oppbygningsfasen av et kor på høyeste nivå, og varierte oppgaver innenfor ulike sjangere, med hovedfokus på opera og kirkemusikk.

Søkere må holde et høyt profesjonelt nivå og ha tilstrekkelig språkforståelse til å kunne fremføre et norsk/nordisk repertoar.

Prøvesang avholdes i Trondheim 27.–28. oktober 2015 og 26.–27. januar 2016.

Fullstendig utlysningstekst se:
www.tso.no/ledige-stillinger eller www.nidarosdomen.no

Søknad: charlotte@tso.no

Spørsmål om stillingen, kontakt: Charlotte Winsnes på e-post eller telefon (+47) 915 20 335