Kirkelig fellesråd i Bærum - Eiksmarka menighet

Hjemmeside: http://www.baerum.kirken.no/

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv – og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Se også vår facebookside.

Eiksmarka menighet har ca. 3700 medlemmer, og innbyggertallet forventes å øke med utbygging av Fossum-området og boligfortetting på Eiksmarka. Menigheten befinner seg i en spennende og utfordrende prosess med å fornye virksomheten og gudstjenestelivet. Kirken ligger nær T-banen og tett på Eiksmarka barneskole, som er en stor skole med sterke musikktradisjoner. Menigheten har et barnekor med ca. 50 medlemmer. Eiksmarka kirke er en ny og moderne kirke med god akustikk, som innbyr til musikk og kulturarbeid.

Eiksmarka kirke fikk nytt orgel da kirken ble rehabilitert 2014. Orgelet er digitalt av typen Johannus Monarke Bach Invention og har 32 stemmer, to manualer og pedal. Orgelets manualer er produsert av Ulrich Herman Tastaturbau i Tyskland.

Kirkemusiker/ kantor

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle det kirkemusikalske livet i menigheten
 • Sikre musikalsk mangfold og kvalitet i gudstjenestene
 • Lede og dirigere barnekoret (øvelse onsdager p.t.)
 • Delta i menighetens ulike aktiviteter i samarbeid med stab og frivillige
 • Spille i vielser og begravelser, inkludert organistturnus på Haslum krematorium
 • Videreføre samspillet med øvrige sang- og musikkrefter i lokalsamfunnet
 • Ansvar for kirkens instrumenter og budsjettansvar på musikkfeltet

Kvalifikasjoner

 • Kantorutdanning jmf. utdanning i samsvar med tjenesteordning for kantorer
 • Eventuelt annen relevant musikkutdanning
 • Erfaring med korvirksomhet og arbeid med barn
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • God kjennskap til Den norske kirke, medlemskap kreves
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkeloven §29

Personlige egenskaper

 • Engasjert og kreativ med ønske om å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv
 • Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk
 • Relasjonssterk
 • Vi ønsker oss en utpreget lagspiller som motiveres av å delta selv i menighetens ulike aktiviteter
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • 55% stilling
 • Utfordrende og varierte oppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Å bli en del av en visjonær og fremtidsrettet stab, med mange dyktige fagfolk
 • En ny kirke med gode fasiliteter
 • Et sterkt og utviklende fellesskap innen kirkemusikk på tvers av menighetene i Bærum
 • Muligheter for faglig veiledning
 • Fleksibel arbeidstid – arbeid på kveld og helg må påregnes
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
  Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema HER

Spørsmål om stillingen, kontakt: Kristin Anskau , assisterende kirkeverge, på telefon (+47) 982 67 801
Jørgen Svartvasmo , kirkeforvalter, på telefon (+47) 404 42 152