POY!

«Nedleggelsen av Opera Omnia en skandale»

– Nedleggelsen av Opera Omnia er rett og slett en skandale, sier direktør Geir Johnson i Ultimafestivalen til Nationen. Han karakteriserer kammeroperaen «Hulda og Garborg» som «antakelig den mest interessante nye norske opera på mange år», og retter ellers hardt skyts mot bevilgende myndigheter.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Det er Nationens erfarne og engasjerte kulturjournalist IdaLou Larsen som har tatt Opera Omnias skjebne opp med Geir Johnson, som selv brenner for å få ny, norsk musikkdramatikk opp på bena. Ultima-direktøren legger ikke fingrene imellom i det han nå omtaler som en skandaløs avgjørelse.

– Opera Omnia er en gruppe som har eksistert i 12 år, og i løpet av disse årene har de laget 13 forestillinger for barn. Den siste, «!PoY!», har de nå spilt hundre ganger. Det går rett og slett ikke an at mangel på støtte nå tvinger et slikt ensemble til å nedlegge. Det er nok et bevis på at alle festtalene om betydningen av å satse på kultur for barn, rett og slett er festtaler, og ikke må tas alvorlig, sier Geir Johnson til Nationen.

Geir Johnson retter i intervjuet skytset sitt mot Norsk kulturråd.

— I lys av både «PoY!» og «Hulda og Garborg» mener jeg at Kulturrådet nå må spørre seg selv hva de holder på med. Avslaget deres må være fattet uten at de overhodet har vurdert den musikalske siden ved Opera Omnias oppsettinger. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Kulturrådets vurdering må basere seg på falske forutsetninger.
.
Nationen har i likhet med Ballade også intervjuet Helge Skansen i Rikskonsertene, som hadde planlagt en riksdekkende turné med «PoY!» som skoleforestilling neste høst. Skansen beklager at det nå ikke blir noe av disse planene, og gjentar at han synes det er «veldig trist» at Opera Omnia nå legges ned.

— Musikkdramatikk for barn er sjelden vare her til lands, og nettopp Opera Omnia har all den tiden den har eksistert vist en sjelden vilje til å formidle musikkdramatikk og samtidsmusikk, ikke minst til de yngste, forteller Skansen til Nationen.

— I et så lite land som Norge har vi ikke råd til å miste den kompetansen som Opera Omnia representerer, og vi i Rikskonsertene vil bli glade for alle tiltak som kan sørge for at ensemblet fortsetter.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev