DKS-debatten anno 2015: – Står formen i veien?

Diskusjonene om hva Den kulturelle skolesekken skal være, og hvordan for hvem, går høyt igjen. I 2023 har en lenge ventet evaluering satt i gang debatt om hva som funker i gymsaler landet over. For åtte år siden spurte Embret Rognerød om det er noe problem hvis DKS-innholdet virker uengasjerende for en voksen anmelder. Flere innlegg og tilstandsrapporter fra 2018 på lenke i dette innlegget:

Haugtussa, eit skogsbad – lydkunst av Ketil Kinden Endresen

Komponist Ketil Kinden Endresen har laget en lydinstallasjon basert på en grammofonplate fra 1940.

Kutt i Kulturrådsstøtten til Miniøya

Kulturrådet sier at de leter etter gode produksjoner for barn og unge, samtidig kutter de i støtten til Norges største barnefestival uten forvarsel – dette er vanskelig å forstå, sier daglig leder av Miniøya i dette innlegget.

Det nyskapende som kvalitet

Gustav Jørgen Pedersen, prosjektleder i Kulturtanken svar på kritikken fra Glenn Erik Haugland.

Bare et spørsmål om kvalitet?

Kulturtanken mener vi trenger en nasjonal samtale om kvalitet. Det trenger vi ikke, den finnes allerede.

– Vi behøver fortsatt en nasjonal samtale om kunst og kvalitet

Gustav Jørgen Pedersen i Kulturtanken svarer Glenn Erik Haugland.

Kanskje Kulturtanken burde snakke mindre om kvalitet, og mer om hvordan kunstneriske ytringer virker inn på våre liv?

Glenn Erik Haugland spør etter konferansen: Kvalitet i kunst og kultur for barn og ung.

Sniktyveri av skolesekken?

Ingen skolekonserter er planlagt i Trondheim dette skoleåret. Dette bekymrer Fritz Flåmo Eidsvaag på mange måter.

Barnas Ultimadag jakter på de minste lydene

Utøverne finner de områdene der språket i samtidsmusikken overlapper med språket i barns lek, og gjør god nytte av det, skriver Mari Paus.

Vellykket barneopera om ragnarok og redningen

Musikkteatret Saums operasaga «Vølvens dom» har blitt en gripende musikkfortelling der eddadiktet Voluspå plasseres i nåtiden.