Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

Første spatak nærmer seg!

Kulturdepartementet presenterte fredag resultatet av ett og et halvt år med forprosjektering av den nye operaen i Bjørvika. I tråd med nye retningslinjer for økonomistyring av store statlige prosjekter, foreslår departementet at budsjettet for operabygget får et ekstra sikkerhetsnett på 670 millioner. Operaproposisjonen skal nå legges fram for Stortinget.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland sier at arbeidet som er gjort til nå, gir grunnlag for å fastsette bindende kostnadsrammer for byggingen. Etter forprosjekteringen foreslår departementet at kostnadene fastsettes til 3 330 mill. kroner. Dette er en økning på 1 280 mill. kroner fra det foreløpige anslaget som ble presentert i 1999. Økningen skyldes hovedsakelig at det er justert for prisstigning (500 mill.) og at man har lagt inn usikkerhetsmarginer, noe som ikke var gjort i det forrige anslaget.

Disse ekstramidlene er et resultat av nye retningslinjer for styring av store statlige investeringsprosjekter. Usikkerhetsmarginene innebærer at Statsbygg får disponere 170 millioner kroner ekstra som kun kan innløses ved fordyrende forhold utenfor Statsbyggs kontroll. I tillegg får Kulturdepartementet og Arbeids- og Administrasjonsdepartementet i fellesskap ansvaret for en usikkerhetspott på 500 millioner. Kalkylen er utarbeidet av Statsbygg og kontrollert av det eksterne konsulentfirmaet Dovre International AS. Departementet er fornøyd med at Statsbygg og den eksterne konsulenten stor grad er enige om rammene.

Hvis proposisjonen får Stortingets godkjennelse, kan operaen være på plass i 2008. I sin presentasjon av bygget la prosjektdirektør Arne Holen vekt på at operaen skal bli en drivkraft for utvikling av kunstartene opera og dans på landsbasis og fremhevet lille sal, som han betegnet som selve laboratoriet og «et meget spennende rom».» I tillegg til Lille sal, som også vil være åpen for kompanier fra hele landet, er foajeen, utearealene og to prøvesaler mulige kunstneriske arenaer,» sa operasjef Bjørn Simensen til Ballade. «På sikt skal operaens nåværende uteforestillinger på Rådhusplassen flyttes til Bjørvika.»

På spørsmål fra Ballade om hvordan departementet tenker seg operaens rolle i den kunstneriske utviklingen av opera og dans på landsbasis, henviste kulturministeren til en melding som sendes ut på høring rett over påske. Denne skal innarbeides i kulturmeldingen som kommer over nyttår 2003.

Etter alle solemerker kan byggingen av operaen nå komme i gang. Staten disponerer tomten fra 1. juli 2002. De aller fleste spørsmålene til statsråden fra riksdekkende medier på denne pressekonferansen dreide seg om potensielle budsjettsprekker og motorveier. Når vi nå endelig ser ut til å få tilgang til et operahus som byggherren og eksterne konsulenter mener kan oppføres og gjøres tilgjengelig for publikum innenfor økonomiske rammer som departementet mener er forsvarlige, er det viktig at kulturlivet lar høre fra seg om hva som bør foregå i huset. Vedtaket om å bygge et nytt operahus er i virkeligheten et sterkt signal fra departementets om at kunstformene opera og dans er noe Norge vil prioritere høyt i mange år fremover. Følg med på departementets nettsider, og bruk Ballade til debatt! I det øyeblikk Stortinget gir klarsignal til bygging, bør operadebatten handle om opera, ikke om senketunneller.

Om du ønsker å melde deg på en forhåpentlig frisk og konstruktiv operadebatt, stiller Ballade gjerne sine spalter til disposisjon. Eventuelle innspill i sakens anledning kan sendes til Ballades epost-adresse. Også eldre, annet steds tidligere publiserte kronikker kan i denne sammenheng være interessante for oss.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev