Anette Trettebergstuen (Foto: Ilja C. Hendel)

Trettebergstuen vil nå musikkskapere med disse millionene

– Staten kan ikke dekke for billetter som ikke er solgt til kommende arrangementer nå, det skjønner alle.

Kalender

Reza e i Ragazzi

12/04/2024 Kl. 20:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Fra pandemi til normalitet: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier hun vil ha mest mulig overgangsstøtte til kunstnernes virke og til de kanalene staten putta penger i før pandemien. I motsetning til nedstengte tiders store fokus på arrangørstøttene.
– Komponister, dramatikere, artister, og musikktekstforfattere omfatter mange av dem som kanskje var i starten av arbeidet sitt på en eller annen måte da pandemien traff. De har hatt det ekstremt vanskelig. Det tok for lang tid før de ble hørt. Rettighetshavere har opplevd veldig store tap når verkene ikke har blitt framført, sier Trettebergstuen til Ballade.no.
Derfor plasserer hun nesten 45 millioner kroner hos tre organisasjoner – der vederlagsorganisasjonene i musikken, Gramo og Tono får forvalte henholdsvis 7,5 millioner og 34 millioner kroner hver. Disse igjen betaler ut vederlag i en pott som er «blåst opp» i forhold til det som kom inn i mindre monn i perioder med stengte frisører, musikkscener, og andre steder der vederlag utløses av avspilling eller framføring.

I bunnen ligger rettigheter. Disse er knytta til avtaler som sørger for inntjening til dem som har skapt et stykke musikk eller framført eller spilt inn.

– Dette går rett til Tono, Gramo og Dramatikerforbundets ordninger for kompensasjon, beskriver kulturministeren fra Arbeiderpartiet.
– Det er organisasjonene som sitter med ekspertisen, så det ville vært høl i huet å lage en helt ny ordning – og det blir nettopp veien å gå framover nå, å gå gjennom organisasjonene og de vanlige støtteordningene som fantes fra før.

En lignende ekstraoverføring som kompenserte for tap – rettighetsorganisasjonene har bedt ministeren om 70 % av det de ellers ville formidla til musikkskaperne – kom til Tono og Gramo også i fjor. Summene for det som kulturdepartementet (KUD) stimulerer til over eksisterende ordninger er imidlertid økt. «Eksisterende» her skal peke på det som fantes av tilskuddskanaler også før pandemien.

Potten til stimulering gjennom eksisterende ordninger er fordelt slik hittil i år:

 • 33,2 millioner kroner til Statens kunstnerstipend
 • 60 millioner kroner til ordninger under Norsk kulturfond
 • 40 millioner kroner til ordninger under Fond for lyd og bilde
 • 30 millioner kroner til Fond for utøvende kunstnere
 • 11 millioner kroner til Music Norway
 • 3 millioner kroner til Danse- og teatersentrum
 • 95 millioner kroner til ordninger under Filmfondet (Norsk filminstitutt)

Sammen med de 100 millioner kroner som er fordelt på ulike kulturinstitusjoner utgjør dette 374 millioner kroner, som kultur- og likestillingsdepartemetnet har fordelt siden januar 2022. De 44,8 millionene som er klare nå kommer i tillegg til dette, men siden dette skal dekke opp for inntektstap i 2021 dekkes dette også av ubrukt, overført bevilgning fra 2021, opplyser KUD.

Hvem var best på milliarder; Raja eller Trettebergstuen?
Eksemplene på at kulturfeltet sjøl mener Trettebergstuen ikke har levert bedre enn sin forgjenger i Venstre har kommet tett på nyåret, vi nevner noen debatter som har gått i musikklivet og i mediene: brå avslutning på smittevernbetinget støtte, for lite og for sein hjelp, ujevn fordeling av stimuleringsmidler som favoriserer noen type arrangører, med mer.

– Hva tenker du sjøl at dere ikke har klart å levere på ennå, eller hva du mener feltet har rett i når de sier at overgangsperioden vi er i nå er for vanskelig?
– Jeg er enig i at overgangsperioden nå er for vanskelig. Men når lovverket stopper videreføring av koronaordningene, kommer vi med flere millioner til allerede eksisterende støtteordninger. Vi kan ikke lage en ordning der staten dekker for billetter som ikke er solgt til kommende arrangementer, det skjønner alle. Det er umulig, sier hun om de mye omtalte kompensasjons- og stimuleringsordningene. Disse ble avviklet da smittevernet krevde nedskalerte eller stengte saler.

– Så ja, jeg er enig, og føler meg tidvis maktesløs når vi ser at billettsalget det går treigt noen steder. Men vi gjør noe med det vi kan gjøre noe med, sier Trettebergstuen. Hun mener også at saksbehandlingstida på kompensasjonsordninga har gått betraktelig ned, og at de har sørget for bedre bemanning til de forskjellige støtteordningene, enn tilfelle under Abid Raja som minister.
Flere medier har meldt om publikumsdød – samtidig som det er stor forskjell, når en scene som Kilden i Kristiansand har bedre salg enn andre arrangører.

– Man skal jo på den andre sida også ha kontroll både økonomisk og juridisk.
Anette Trettebergstuen (Ap)

Store deler av publikum rapporterer at de går mindre på kulturarrangement etter pandemien – som rapportert av Norstat for NRK, for eksempel.

Les også: Fortsatt tregt billettsalg i Norge – tilbyr rabattkuponger

– Mange steder er det fulle hus, andre steder går det tregt, legger hun til, om det mange kulturscener opplever nå.
– Derfor er det vanskelig å lage en ordning som treffer 100 prosent perfekt på alle. Og vi kommer nok til å oppsummere med å ha lært mye av pandemien. Den runden må vi også ta. Man skal jo på den andre sida også ha kontroll både økonomisk og juridisk. De åpne, rause ordningene har resultert i at vi allerede har en masse saker som sjekkes for svindelforsøk, beskriver Trettebergstuen.

De nye milionene går ikke inn i noen søkeordning, men utløses til norske Tono- og Gramo-medlemmer som allerede har rett på vederlag etter framføring og annet som dekkes av rettighetsavtaler.

Kompensasjonsordningen for perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 er også snart søkbar, og har en ramme på 480 millioner kroner.

44,8 millioner kroner fordeles gjennom rettighetshavernes organisasjoner for kompensasjon av bortfall av inntekter, og skal dekke cirka 70 prosent av tapene.

Tilskuddene fordeles slik i denne potten:
Dramatikerforbundet: 3,3 millioner
Tono: 34 millioner
Gramo: 7,5 milioner

Støtteordningene for kultursektoren har en budsjettramme 1,2 mrd. kroner i 2022. Budsjettrammen er fordelt slik, jamfør Statsbudsjettet:

 • Kompensasjonsordningen:                                                      480 millioner kroner
  (fortsatt søkbar for ararangement fram til 28. feb.)
 • Stimuleringsordningen:                                                           300 millioner kroner
 • Kulturinstitusjoner (scenekunst og museer mv.):                       100 millioner kroner
 • Stimulering gjennom eksisterende ordninger:                            300 millioner kroner

Potten til stimulering gjennom eksisterende ordninger er fordelt på følgende formål:

 • 3,2 millioner kroner til Statens kunstnerstipend
 • 60 millioner kroner til ordninger under Norsk kulturfond
 • 40 millioner kroner til ordninger under Fond for lyd og bilde
 • 30 millioner kroner til Fond for utøvende kunstnere
 • 11 millioner kroner til Music Norway
 • 3 millioner kroner til Danse- og teatersentrum
 • 95 millioner kroner til ordninger under Filmfondet (Norsk filminstitutt)

Sammen med de 100 millioner kroner som er fordelt på ulike kulturinstitusjoner utgjør dette 374 millioner kroner, som KUD har fordelt siden januar 2022.

De 44,8 millioner kronene kommer i tillegg til dette, men siden dette skal dekke opp for inntektstap i 2021 dekkes dette også av ubrukt bevilgning fra 2021.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.