– Ikke et budsjett for musikken. – Ikke et budsjett for det frie feltet.

Lubna Jafferys forslag til budsjett blir et kulturbudsjett uten musikkløft. Det mener flere av musikkens interesseorganisasjoner, som også har retta inn argumentasjonen sin sterkt preget av prisvekst.

Hvem hopper etter Anette Trettebergstuen?

Onsdag 28. juni er det varslet at Norge har en ny kultur- og likestillingsminister. Blir det Torstein Tvedt Solberg – eller en som slett ikke nevnes av redaksjoner som kandidat i disse dager – som tar over?

Anette Trettebergstuen går av

Feilvurdert inhabilitet da venner fikk verv feller Trettebergstuen.

Et avventende kulturfelt for 2023-budsjettet

Hvilke kulturpolitiske mål blir satt på vent? Se ministeren legge fram sitt kulturbudsjett i en presset tid her kl 13:30.

Trettebergstuen setter i gang kunstnermeldinga på nytt

En lenge bebudet kunstnermelding kommer etter innspill som settes i gang nå. Kulturministeren vil se på følgene av usikker og løs tilknytning til arbeidslivet.

Trettebergstuen vil nå musikkskapere med disse millionene

– Staten kan ikke dekke for billetter som ikke er solgt til kommende arrangementer nå, det skjønner alle.

Hvorfor bruker Kulturdepartementet pandemien til å skape statlig monopol på barneforestillinger?

– Barnehageforestillinger faller utenfor ordningene. Kunstner Sonia Loinsworth svarer Kulturdepartementet tilbake.

– Hvorfor er det slik at næring under kulturdepartementet er mindre verdt?

Tak på støtte til oss, men ikke til fisk, hvorfor? Slik lyder ett av mange spørsmål når kulturbransjene mener seg nedprioritert i pandemien. Fagforeninga Creo spurte – Ballade fikk svar fra regjeringa.