Kontrabassorkesteret

Om vakre ord – og manglende oppfølging

Er partiprogrammer kun ment for valgkamp og festtaler, spør Dagfinn Larsen, leder for Norges Musikkorps Forbund i Østfold. Arbeiderpartiet snakker vakkert om kultur og nøkkelinstitusjoner, og sier i programmet sitt at «kulturarven vår har kunstnerisk egenverdi, samtidig som den setter oss bedre i stand til å forstå historien». Likevel ser man ikke grunn til å nøle med å legge ned Norges eldste militære musikkorps, med en historie som går tilbake til 1734.

Kalender

I arbeidet med å gi barn og unge et godt og trygt oppvekstmiljø utgjør musikkorpsene våre en betydelig ressurs. Korpsene tilbyr sine medlemmer meningsfylt aktivitet samtidig som de bærer med seg en viktig del av vår verdifulle musikalske kulturarv. Musikkorpsenes eget forbund NMF, har som hovedoppgave å tilrettelegge for -, og fremme korpsmusikken i Norge. I dette arbeidet er Forsvarets Musikk forbundets kanskje viktigste samarbeidspartner. For korpsungdommen representerer Forsvarets Musikk alt: forbildet, målet, musikkulturen og ressurser i form av instruktører og dirigenter. Forsvarets Musikk er også mange steder det eneste profesjonelle kulturtilbudet i distriktene. Slik er det her i Østfold.

I Arbeiderpartiets program for perioden 2001-2005 står det å lese at «programmet er retningsgivende for Arbeiderpartiets politikk, både i Stortinget, i fylkene og i kommunene». Noen få sitater fra programmet lyder som følger:

«Arbeiderpartiet vil støtte opp under tiltak som skaper felles arenaer og samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle kunstnermiljøer og amatører. Det er viktig å skape kulturelle møteplasser».

«Staten skal sikre midler til kultursektoren gjennom rammeoverføringer, men må også gå i dialog med regionene og bidra i realiseringen av kunst- og kulturplanene. Staten bør sikre delfinansiering av de nøkkelinstitusjoner som regionen mener skal ha et særlig ansvar for kompetanseutvikling og formidling».

«Et livskraftig kunst- og kulturliv i alle landets regioner vil også ha betydning for regionenes muligheter til næringsutvikling».

«Kulturarven vår har kunstnerisk egenverdi, samtidig som den setter oss bedre i stand til å forstå historien».

Forsvarets Musikkorps Østlandet (Divisjonsmusikken) i Halden, er det eneste profesjonelle orkester i Østfold, og Norges eldste militære musikkorps med historie tilbake til 1734. Dette unike orkesteret ønsker regjeringen å legge ned for å spare noen få kroner. Hva koster tapet av dette orkesteret for det frivillige musikk- og kulturlivet i Østfold? Har regjeringen regnet på det også? Finnes det for Arbeiderpartiet ingen andre verdier i samfunnet enn de som kan telles i penger? Er ikke Arbeiderpartiets program allikevel retningsgivende for partiets politikk?

Vi tillater oss med dette igjen å minne våre politikere om den ubotelige skade en nedleggelse av Østfolds eneste profesjonelle orkester vil bety for vårt kultur- og ungdomsarbeide i fylket. Det er lov å endre mening for en så god sak.

Med hilsen
Dagfinn Larsen
leder Norges Musikkorps Forbund, Østfold

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev