brasilianske Linn da Quebrada

Kulturpolitikere, hvor er dere?

De tillitsvalgte i Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet skriver her et åpent brev, der de berømmer sentrumspartiene og SV for å se verdien i kulturen som divisjonsmusikken representerer, mens Arbeiderpartiet er et av de partier som nå vil fjerne 100 % av alle musikerstillinger i Østfold fylke. – Dette kan føre til en kulturkatastrofe uten at det norske folk er klar over det, heter det bl.a. i brevet.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Trimolo

25/04/2021 Kl. 20:00

Viken

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Det er flertall i forsvarskomiteen for å legge ned to profesjonelle kulturinstitusjoner samtidig som man skal øke forsvarsbudsjettet med ca tre milliarder kroner.

Onsdag 13.06.01 braker det løs på Stortinget. Da skal forsvarets omorganisering avgjøres. Denne dagen vil Regjeringen prøve å legge ned 50 profesjonelle musikerstillinger (Divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand) i all usynlighet. De pakker oss inn i den store forsvarspakken uten å debattere oss som de kulturinstitusjoner vi faktisk er. Dette kan føre til en kulturkatastrofe uten at det norske folk er klar over det!

Kulturpolitikere, hvor er dere?

Nå må dere våkne og gå til motangrep på hva fagmilitære er i ferd med å få Regjeringen med på. Skal de alene få bestemme norsk kulturpolitikk?

Regjeringen vil legge ned Norges eldste og beste musikkinstitusjon, faktisk en av Europas eldste, og Østfold fylkes eneste med en 340 år lang historie samtidig som forsvarsbudsjettet skal økes med ca 3,5 milliarder kroner pr. år.

I utgangspunktet ville Arbeiderparti-Regjeringen selge ut Forsvarets festningsverk. Vi vil berømme dem for at de her har tatt ansvar. Det er like vanvittig å selge eller rive et av våre festningsverk som det er å legge ned et av forsvarets korps. Det er å frata den norske befolkningen dets kulturarv og historie.

Hvorfor må kultur og omstilling av Forsvaret bli sett på av Arbeiderpartiet som en og samme sak mens sentrumspartiene og SV klarer å skille mellom verdien i kultur opp mot Forsvar?

Arbeiderpartiet er villige til å fjerne 100% av musikerstillingene i Østfold fylke samtidig som de på sitt siste landsmøte lovfestet et kulturprogram som sier at alle barn/ungdom ja hele Norges befolkning skal få samme muligheter i hele landet til å oppleve profesjonell kunst og kultur.

Dette virker lite troverdig!

Vi krever å bli utredet som den kulturinstitusjon vi er og ikke bli et offer i en sammenheng hvor det diskuteres operative forsvarsstyrker med kuler og krutt! En nedleggelse vil bety en rasering av det profesjonelle musikermiljøet i Norge med enorme ringvirkninger i hele det levende kulturlivet.

Fra tillitsvalgte i Divisjonsmusikken i Halden, Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet,
Trude Liv Nilsen og Tore Halvorsen

Om du vil protestere mot den foreslåtte nedleggelsen av Divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden, kan du også sende et kort innlegg i saken på e-post til ballade@mic.no. Vi vil da publisere disse fortløpende frem mot at avgjørelsen faller i saken.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev