Chuck People

Stillinger forsvinner

I et åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg og forsvarsminister Bjørn Tore Godal fortsetter Musikernes Fellesforbund sin kamp for de nedleggelsestruede, miltære musikkkorpsene.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

De parlamentariske lederne

Statsminister Jens Stoltenberg
Statsråd Bjørn Tore Godal

Dato: 8. juni 2001

Representantskapet i Musikernes fellesorganisasjon (tidligere Norsk Musikerforbund, Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening og Norsk kantor- og organistforbund) er i sitt møte i dag blitt kjent med at sluttbehandlingen av St.prp. 45 (2000-2001), Omstillingen av forsvaret i perioden 2002-2005, nå også er tatt opp til drøfting mellom de parlamentariske lederne og Statsministeren.

Representantskapet i Musikernes fellesorganisasjon vil på det sterkeste henstille om at Stortinget og Regjeringen nå slår ring om de militære musikkorpsene.

De militære korpsene er viktige både i Forsvaret selv og for Forsvarets ansikt mot det sivile samfunnet.

Men de er også av grunnleggende betydning som arbeidsplasser for profesjonelle musikere i Norge. Av de ca. 370 stillingene for blåsere og slagverkere i de profesjonelle orkestrene og korpsene, er hele 210 forankret i de militære korpsene. Nedleggelse av 50 stillinger i Forsvarets musikk betyr at nærmere 15% av disse stillingene forsvinner.

Dette vil få katastrofale følger både for musikklivet selv, og for utdanningen og rekrutteringen av nye musikere.
Vi trenger fortsatt alle de militære korpsene og musikerne i Forsvarets musikk!

Med vennlig hilsen
Musikernes fellesorganisasjon
Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger

Om du vil protestere mot den foreslåtte nedleggelsen av Divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden, kan du også sende et kort innlegg i saken på e-post til ballade@mic.no. Vi vil da publisere disse fortløpende frem mot at avgjørelsen faller i saken.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev