Motorpsycho

Stillinger forsvinner

I et åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg og forsvarsminister Bjørn Tore Godal fortsetter Musikernes Fellesforbund sin kamp for de nedleggelsestruede, miltære musikkkorpsene.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

De parlamentariske lederne

Statsminister Jens Stoltenberg
Statsråd Bjørn Tore Godal

Dato: 8. juni 2001

Representantskapet i Musikernes fellesorganisasjon (tidligere Norsk Musikerforbund, Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening og Norsk kantor- og organistforbund) er i sitt møte i dag blitt kjent med at sluttbehandlingen av St.prp. 45 (2000-2001), Omstillingen av forsvaret i perioden 2002-2005, nå også er tatt opp til drøfting mellom de parlamentariske lederne og Statsministeren.

Representantskapet i Musikernes fellesorganisasjon vil på det sterkeste henstille om at Stortinget og Regjeringen nå slår ring om de militære musikkorpsene.

De militære korpsene er viktige både i Forsvaret selv og for Forsvarets ansikt mot det sivile samfunnet.

Men de er også av grunnleggende betydning som arbeidsplasser for profesjonelle musikere i Norge. Av de ca. 370 stillingene for blåsere og slagverkere i de profesjonelle orkestrene og korpsene, er hele 210 forankret i de militære korpsene. Nedleggelse av 50 stillinger i Forsvarets musikk betyr at nærmere 15% av disse stillingene forsvinner.

Dette vil få katastrofale følger både for musikklivet selv, og for utdanningen og rekrutteringen av nye musikere.
Vi trenger fortsatt alle de militære korpsene og musikerne i Forsvarets musikk!

Med vennlig hilsen
Musikernes fellesorganisasjon
Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger

Om du vil protestere mot den foreslåtte nedleggelsen av Divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden, kan du også sende et kort innlegg i saken på e-post til ballade@mic.no. Vi vil da publisere disse fortløpende frem mot at avgjørelsen faller i saken.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev