Glenn Erik Haugland

Nye underskrifter for Divisjonsmusikken

I samarbeid med Divisjonsmusikken i Halden har Ballade satt i gang en lynaksjon for bevaring av de to militære musikkorpsene i Kristiansand og Halden. En rekke støtteerklæringer har nå kommet inn, både fra andre korps, samtidsmusikk- og folkemusikkmiljøene, samt engasjerte privatpersoner, hvorav mange benytter anledningen til å minne politikerne på at det er valgår i år. Vi takker for alle mottatte innlegg, og vil fortsette aksjonen frem til onsdag formiddag.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Landet trenger FLERE, ikke færre musikerstillinger! – Glenn Erik Haugland, Formann, Norsk Komponistforening

Undertegnede vil gjerne protestere mot den planlagte nedleggingen av FMKØ og FMKS. I likhet med sine kollegaer i de andre av Forsvarets korps, utgjør disse en meget stor ressurs, både som utøvende konserterende musikere og som drivkrefter og kompetansesenter for musikklivet i sine regioner. En nedleggelse av disse vil få svært store konsekvenser, både for de det gjelder og for hele musikklivet i Norge. I tillegg til at mangfoldet i musikklivet blir rammet, og publikum blir frarøvet kulturopplevelser, vil det også påvirke utdanningen og nyrekruteringen av musikere. Vi trenger alle de faste musikerstillingene vi har! Behold alle Forsvarskorpsene! – Svein H. Giske, musiker FMKV

En stor takk til Ballade for at dere satte igang denne aksjonen. Jeg tror dette når veldig mange.

Mitt bidrag: Jeg klyper meg i armen. Er jeg våken? Arbeiderpartiet, som jeg trodde satset på kultur og myke verdier, vil fjerne to profesjonelle ensembler. 50 mennesker som har viet sitt liv til å glede andre, og ta vare på barn og unge som har lyst til å spille. Husk valget! – Kjell Nätt

Norsk Tonekunstnersamfund ser med bekymring på en eventuell nedskjæring i de militære musikkorpsene. Disse korpsene har hatt og har en stor betydning ikke bare for det lokale musikkliv, men også det nasjonale. Uten militærmusikken hadde det ikke vært mulig å bibeholde et rikt musiikliv i distriktene hvor det lokale musikklivet fremstår som en sterk kulturell ressurs alene og som samarbeidspartner for gjestende utøvere. Norge utdanner en rekke dyktige musikere hvert år som, hvis de ikke får anledning til å kunne virke i sitt yrke, vil være en direkte utgiftspost for samfunnet. Ved at disse musikere får arbeidsplasser, blir de en enestående investering for landet som får levende musikkopplevelser på høyt nivå.

Vi håper at politikerne er seg sitt ansvar bevisst ved å innse at musikk er nødvendig for landet. Uten de militære musikkorpsene vil en viktig del av musikklivet forsvinne. Gjestende ensembler som f.eks Riksopera-virksomheten vil flere steder bli nedlagt. Det lokale musikklivet vil bli fattig. Dette kan ikke Norge som kulturnasjon tillate. – Norsk Tonekunstnersamfund, Ole Bøhn, formann

Bevar korpsene! Vi har for lite kultur her til lands som det er. – Mikal Engen

Nedleggelse av militærkorpsene i Halden og Kristiansand vil ha katastrofale følger for musikklivet i Norge. I tillegg til å være viktige bærebjelker i kulturlivet i hvert sitt distrikt, er disse korpsene nødvendige for rekruttering til musikklivet som helhet.

Nedleggelse vil forringe alt fra tilgang til pedagoger og dirigenter til musikktilbud til barn, til amatørmusikklivet, og helt opp til det profesjonelle musikklivet. Vrakes disse arbeidsplasser nå, vil kulturlivet i landet slite i flere tiår for å ta igjen det som går tapt. – Ann Dzidra Kunish, avdelingsleder Musikkavdelingen, Deichmanske Bibliotek

Vennligst inkluder meg på listen. – Vennlig hilsen Howard Gamble, administrasjons-og produksjonsleder, Ultima

Aldri har så lite blitt spart ved å ødelegge så mye. Det er en tragedie at norske politikere vil nedlegge et eneste militærkorps. Det er noen av de mest stabile grunnpilarene i norsk musikkliv. Mange av våre største musikere og komponister har sine røtter i Forsvarets Musikk. Aldri har kvaliteten vært så høy som nå. Ikke noe profesjonelt ensemble er så allsidig. En kulturinstitusjon som Forsvarets Musikk burde aldri vært vurdert i en omorganisering av Forsvaret. Det er klart at musikkens Forsvarsevne er begrenset i konkurransen med operative avdelinger. Hva koster det å erstatte musikken med sivile krefter der den blir nedlagt? Hvilken betydning har musikken hatt for at barn og unge skal få et «mykt» første møte med Forsvaret? – Major Tom Nätt, sjef Forsvarets Musikkorps Vestlandet

Vi har nå i flere perioder hatt kulturministre som har lagt vekt på at kulturpolitikk skal være sektorovergripende og at kultur skal inngå i alle departementenes virksomhet. Til overmål har vi et regime i Kulturdepartementet med en kulturminister som lover løft for kulturen og en statssekretær som sier at»…Arbeiderpartiet har aldri vært kjent som et kulturparti. Nå skal det bli det. For første gang skal vi satse skikkelig på kulturen…» (!) (Nationen 09.05.01; http://www.nationen.no/40/84/28/5.html)

Og i Kulturkomiteen på Stortinget har Arbeiderpartiet politikere med ambisjoner om en ny frisk kulturmilliard: «Hvis ikke vi får løftet kulturen med bortimot en milliard, har vi gjort en dårlig jobb»(Jon Olav Alstad, Kulturnytt/Nationen; http://www.nationen.no/41/94/38/0.html)

Denne ambisjonen har tydligvis ikke nådd frem til Forsvarsministeren.

De profesjonelle musikkorpsene i dette landet er en stor ressurs som forsvaret og Forsvarsministeren ikke vet å sette pris på. Korpsene må overføres til Kulturdepartementet og utbygges – ikke nedlegges. Deres nåværende roller i det lokale og nasjonale musikklivet må kartlegges, og korpsenes potensial og mulige fremtidige roller må utredes. – Jan Lothe Eriksen, militærnekter

Norge blir rikere og rikere, men dog fattigere og fattigere!!!

Undertegnede blir mørke-redd over hvordan våre såkalte folkevalgte kan vandalisere det lille (etter min mening for lite) kultur-tilbudet vi har her i velferds-Norge.Det er en SKANDALE at Forsvarets musikk blir brukt som salderings-post i omstruktureringen i Forsvaret,atter en gang!!!! At vår såkalte kultur-minister kan akseptere at kulturen i Norge blir så rasert!! Ho bør ta hatten sin å GÅ!

Kultur-politikere må VÅKNE! Forsvaret Musikk fortjener en faglig utredelse. Har Forsvaret noen forutsetning å vite hva dette dreier seg om, og hvike konsekvenser dette vil få ???? – Britt Kristin Larsen

Til de ansvarlige: Det er en tragedie hvis stortingsrepresentantene ønsker å nedlegge Forsvarets korps i Halden og Kristiansand. I disse dager utdannes det flere profesjonelle musikere i Norge enn noen gang. Det er å kaste blår i øynene på både de som er etablert, og i hvertfall på de som nå er under utdannelse, å fjerne bortimot femti stillinger. Behovet for disse stillingene er jo innlysende. Forsvarets korps i Halden og Kristiansand er en profesjonell elite som strør om seg med kunnskaper inn i det lokale samfunn både for amatører og publikum. I tillegg skaper de også et kulturelt fundament både for forsvaret og samfunnet i nærmiljøet. Hva hadde vel tennisen i Sverige hvert uten elitefigurer som Bjørn Borg? Satt litt på spissen, hvis man ønsker et middelmådig utøver-nivå i Norge, og ikke folk med ekspertise, ja da er det bare å legge ned alt som er profesjonelt. Til sammenligning: Når noen havner på sykehus for å bli operert, håper jeg at det er en profesjonell kirurg som skal bruke skalpellen, og ikke en som kun liker å leke med den. Mye mer kunne ha hvert sagt i denne saken, men da jeg regner med at alle de ansvarlige partene i saken er intelligente borgere, vil jo svaret gi seg selv.

Stem NEI!!! til nedleggelse av bortimot femti utøvende stillinger i Forsvarets korps i Halden og Kristiansand. – Med vennlig hilsen og håp om et positivt svar, Jens Wendelboe

Jeg protesterer på det sterkeste mot nedleggelsen av divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand. Ikke bare vil dette være å vandalisere det profesjonelle musikkliv i fylkene, det vil også få alvorlige konsekvenser for sysselsettingen av nyutdannede blåsere. – Øystein Imsen, Oslo

Jeg protesterer på det sterkeste mot å nedlegge tradisjonsrike og høyst berettigete kulturinstitusjoner som militærkorpsene i Halden og Kristiansand. – Lars Vevle

Jeg protesterer med dette på forslaget om å nedlegge divisjonsmusikken i Kristiandsand og Halden. Den kulturpolitiske betydning disse korpsene har både i sine lokalmiljø og for landet som helhet kan ikke overvurderes. – Med vennlig hilsen Steinar Eielsen, komponist/1.lektor, Sandnes

Jeg synes det er helt absurd at de skal legge ned musikkorpset. Her skal de bygge en svært operahus til mange milliarder som gangner noen få Oslo-folk, og som absolutt ikke har noe kulturelt rotfeste i vårt land. Mens dere som virkelig har spilt og medvirket kulturelt med tilbud fra den aller minste (spill i skoler, juleavslutning, historien om Mozart, Beethoven o.s.v.) til den aller eldste (konserter i parken, medvikning i 17.mai-toget, det er så mye så man kan ikke nevne alt) skal legges ned for å spare en million. (Apropos:Jeg syns jeg ser for meg sangere fra den norske opera gå foran og synge i 17.mai-toget!!). Jeg mener at når de kan bygge et operahus som ikke har tradisjoner hos oss, og legge ned et av de virkelige få kulturinstitusjoner, da må det være noe riv ruskende galt i dette landet. Jeg tror ikke politikerne har skjønt hva kultur er. Når forvarsdepartementet ikke tar ansvaret for å ta vare på sin musikkultur, bør kulturdepartementet (Ellen Horn, hvor er du?) virkelig kjenne sin besøkstid.

Jeg synes dere i Divisjonsmusikken skal stå på og kjempe for deres eksistens, for jeg dere har helt sikkert samtlige av Haldens og Østfolds befolkning i ryggen. Det vil være en katastrofe om dere blir lagt ned. Da mister vi Haldens (og Østfolds) mest populære og folkekjære kulturinstitusjon, og vi haldensere er kjempestolte over å ha dere i vår hjemby. Jeg synes dere har vært utrolige flinke til å tenke nytt. Dere har hatt mange spennende samarbeid med musikere som har vært helt fantastisk (f.eks konsertene på trebåtfestivalen som er et «must» å høre). Trebåtfestivalen blir ikke det samme uten dere… – Marit Bøe Finden

Jeg støtter oppropet Nei til nedleggelse av Divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand.

Det vil være et stort tap for kulturlivet i hele Østfold om Divisjonsmusikken blir borte. – Jorun Hagen, Landslaget for Spelemenn

Disse kulturfiendlige partiene (Ap, H og Frp)er i allefall sikret 0 stemmer fra alle i Norges land som studerer, arbeider og interesserer seg for musikk!! I lang, lang tid fremover!!! – Espen R. Johannesen

Hermed min underskrift på protesten. – Thorbjørn Tønder Hansen, Cikada

Jeg støtter kampen for å bevare de militære musikkorpsene i Halden og Kristiansand! – Andrew Smith

Hei politikere! Hvem har valgt dere inn på Tinget? Vi har valgt inn fornuftige personer, trodde vi. Nå river dere ned en 400 år gammel kultur i Halden.

Hvor ligger sunn fornuft i politikken? Snu før det blir flaut å være politiker i Norge. – Kjetil Aabø, Halden

Til politikere og offiserer: Jeg er dritt lei alle partiers kritikk av Fremskrittspartiet som kulturfiendtlig parti. «Politikerne» i FRP er ihvertfall ærlige – de sier det de mener, selv om det er aldri så dumt. Hvis de andre partiene vil heve seg over FRP-neandertalstadiet STYRKER de Forsvarets Musikk. Alt annet beviser en kulturpolitisk inkompetanse som garantert vil skaffe Forsvaret og politikere elendig reklame – både nasjonalt og internasjonalt.

ÆREDE POLITIKERE – KUTTER DERE BUDSJETTET TIL FORSVARSMUSIKKEN MED EN RØD ØRE, BLIR DET ET HELVETES SPETAKKEL!!! – Med hilsen Håvard Svendsen, trombonist, Gävle Symfoniorkester

Det er veldig tragisk hvis vi i Halden skal miste divisjonsmusikken, da vi har så mye glede av dem her i Halden og i resten av landet. Kristiansand får også min støtte. – Anne Karin Haga

Jeg støtter lynaksjonen for bevaring av de to militære musikkorpsene i Kristiansand og Halden. – Vennlig hilsen Beate Styri, informasjonsleder, Ultima

Underskrifter fra i går:

Kjære Stortingsrepresentanter: Det er ikke et kultursamfunn verdig å nedlegge norske orkestre. La oss ikke sammenligne oss med de dårligste i klassen, men med de beste! La oss benytte sjansen nå til å utvide korpsene til full størrelse og være stolte over at vi skaper noe, istedet for å «ta liv»! Snu mens det ennå er tid. Istedet for å investere oljefondet i produksjon av landminer, sett det i inn i utvikling av norsk musikkliv til glede og hygge for oss alle. Pengene kan ikke benyttes bedre! – Med hilsen Per Hannevold, solofagottist, Bergen Filharmoniske orkester, Bergen Blåsekvintett, amanuensis ved Griegakademiet.

Det er en skandale for musikklivet i Halden spesielt og østlandet generelt, hvis musikk-korpset blir nedlagt. Det protesteres på det sterkeste. – Hilsen en ivrig amatørmusiker i Halden, Gerd Syverstad.

Her er det overhodet ikke tatt kulturpolitiske hensyn, og viser hvordan ynkelige politikere på den ene siden snakker om kultur med store bokstaver – for så å nedlegge de viktigste kulturfaktorene i enkelte distrikter i neste omgang. Ap og H er sikret flertall i forsvarkomiteèn – men nå MÅ vel enkelte kulturpolitikere og våkne, og forhindre en slik katastrofal avgjørelse i Stortinget 13. juni. – Hans Andreas Kjølberg

Norsk korpsbevegelse har vært en hjørnestein i norsk musikkliv i mange decennier. Den høye kvaliteten på norske blåsere og slagverkere er kjent langt utover landets grenser. Uten arbeidsplasser i sikte vil ikke unge blåsere og slagverkere kunne satse på en fremtid innen musikk. Uten disse musikerstillingene vil distriktene ikke bare miste et viktig kulturtilbud, men også musikklærere på et profesjonelt nivå. Nedlegging av distriktsmusikkorpsene vil dermed få store negative ringvirkninger for norsk musikkliv. – Hilde Holbæk-Hanssen, konstituert direktør, Norsk Musikkinformasjon

Undertegnede mener at de militære korpsene utgjør en betydelig sivil ressurs, og derfor bør underlegges Kulturdepartementet, ikke Forsvaret. Jeg gir videre min støtte til SVs og sentrumpartienes strategi for å beholde divisjonsmusikken, og utrede dens kulturelle betydning. I den forbindelse vil jeg uttrykke håp om at partipisken ikke blir tatt i bruk i forbindelse med debatten, men at de kulturinteresserte representantene fra Høyre, Arbeiderpartiet og eventuelt Fremskrittspartiet på selvstendig grunlag kan få treffe et fornuftig valg. – Arvid Skancke-Knutsen, redaktør for Ballade.

Vi protesterer mot den foreslåtte nedleggelsen av Divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden. «ET LAND UTEN KULTUR ER INTET Å FORSVARE.» – Tom Hugo Nielsen, Aetat Artist

Stopp! Jeg protesterer med dette på den foreslåtte saneringen av militærkorpsene. De utggjør en særdeles viktig ressurs og kan ikke fjernes uten betydlige negative konsekvenser for de lokale musikkmiljøene. – Aslak Oppebøen, Informasjonsrådgiver i NMI

Om du vil protestere mot den foreslåtte nedleggelsen av Divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden, kan du også sende et kort innlegg i saken på e-post til ballade@mic.no. Vi vil da publisere disse fortløpende frem mot at avgjørelsen faller i saken.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev