Forsvarets Musikkorps Østlandet

Divisjonsmusikken trolig reddet

Divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand kan være reddet etter at Arbeiderpartiet snudde i spørsmålet om nedleggelse i går kveld. Stortingets avstemning foregår i kveld, og Arbeiderpartiet går nå etter sigende inn for at både korpsene i Kristiansand og Halden får fortsette som «sivile» korps. – Den enorme støtten vi har fått fra hele det norske musikklivet gjennom e-postaksjonen de siste dagene har vært rørende, sier tillitsvalgt i Halden, Trude Liv NIlsen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I korte trekk går Arbeiderpartiet nå inn for at divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand skal fortsette som sivile korps istedenfor nedlegging. Opprinnelig ønsket forsvarskomiteen på Stortinget å nedlegge to av dagens sju profesjonelle militærkorps – i praksis et kutt av rundt 50 faste musikerstillinger.

Tillitsvalgt ved divisjonsmusikken i Halden, Trude Liv Nilsen, følger akkurat nå debatten i Stortinget og venter i spenning på Arbeiderpartiets Signe Øyes innlegg om militærkorpsene.

– Arbeiderpartiet gikk i dag ut og sa at partiet vil gå inn for en sivil løsning for korpsene i Halden og Kristiansand fra 1. januar 2003 – etter at de nedlegges som militære korps 31. desember 2002. Hva løsningen betyr i praksis for Kristiansand vet jeg ikke, men for oss er det gitt signaler om at man vil gå inn for en delt modell der Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune og Halden kommune blir ansvarlig for finansiering.

Dette betyr at divisjonsmusikken må inn på statsbudsjettet, noe det kan være for sent å få til allerede for 2002. Men heldigvis har korpsene et år til å gå på.

– Vi håpet i det lengste at Arbeiderpartiet skulle vise ansvar og snu i saken, og vi føler at dette er en full seier. Vi er godt fornøyd med forslaget til løsning, og er lykkelig for at det settes en dato slik at vi unngår et tomrom der frykten for nedleggelse er til stede. Vi har også fått politiske signaler om at vi vil bli en post på statsbudsjettet, og at samtlige partier vil støtte forslaget. Fremskrittspartiet er vi fortsatt usikre på, men det er viktig for oss med en slik støtte.

Støtte har divisjonsmusikken også fått fra store deler av norsk musikkmiljø, bl.a. gjennom e-postaksjonen på Ballades nettsider.

– Støtten fra hele musikklivet har vært enorm de siste dagene, noe som har vært både kjempeinspirerende og rørende. Det takker vi for, sier Trude Liv Nilsen.

Du kan lese nye støtteerklæringer for Divisjonsmusikken i løpet av dagen på Ballade. Nærmere tohundre personer har i løpet av halvannet døgn erklært sin støtte til de to korpsene her i avisen, i tilllegg til at Stortingsrepresentantene skal ha blitt bombardert med epost i hele går – noe som i følge Aftenposten skal ha skapt stor irritasjon i Fremskrittspartiet. I går ble det ellers klart at SV offisielt støttet Sentrumpartienes forslag, der alle syv korps skal bevares, mens deler av det økonomiske ansvaret skal legges til Kulturdepartementet eller fylkeskommunen. Samtidig gikk Kystpartiets Inger Stolt-Nielsen, som tidligere representerte Høyre, inn for et forslag der alle musikerstillingene i Divisjonsmusikken skal overføres til Kulturdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet for 2002. Dette forslaget skal ha vakt interesse hos flere.

Ballade snakket i går ettermiddag med stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim, som sitter for Høyre i Østfold. Hun mente på det tidspunktet at det nok var for sent å redde de militære korpsene i forhold til selve forsvarsdebatten, men så likevel mulighetene for en sivil løsning.

— Jeg har merket meg et stort engasjement rundt saken, og har selv mottatt mye mail. Alle henvendelsene peker på korpsenes store sivile verdi, noe som peker i retning av at Kulturdepartementet kan være riktig instans her. Forhåpentlig vil en slik løsning kunne være på plass før 31. desember 2002, som er da korpsene offisielt skal forsvinne. Både fylkeskommunen og kommunene bør dessuten trekkes med i arbeidet for videre drift av korpsene.

Av Arvid Skancke-Knutsen & Øyvind Holen

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev