Divisjonsmusikken i Halden

Epost-aksjon for divisjonsmusikken

Divisjonsmusikken i Halden har nå startet en epost-aksjon for å hindre nedleggelse. Saken skal avgjøres av Stortinget onsdag 13. juni, og det haster derfor med å la sin mening bli hørt. Gjennom Ballade kan du nå sende elektronisk post til stortingsrepresentantene for de tre største partiene, dersom du ønsker å forsvare disse kulturinstitusjonene. Og samtidig sende din protest direkte til oss her i NMI’s nettavis.

Kalender

Du finner bakgrunnsinformasjon rundt aksjonen i artikel-lenkene vi har samlet nedenfor. Saken er i korte trekk at man i Forsvarskomiteen ønsker å legge de to korpsene i Kristiansand og Halden, etter at man i den opprinnelige innstillingen foreslo at alle de syv profesjonelle militærkorpsene i Norge skulle lide denne skjebnen – noe som ville betydd en rasering av rundt en tredjedel av Norges faste musikerstillinger. Om du vil lese mer, anbefaler vi også disse artiklene fra henholdsvis Fædrelandsvennen, Sarpsborg Arbeiderblad og Aftenposten.

Både i Kristiansand og Halden er man av den oppfatning av at en nedleggelse vil føre til en klar forringelse av det lokale musikklivet, med ringvirkninger som strekker seg langt utover den rene korpsvirksomheten. Disse argumentene ser likevel ikke ut til å ha gjort spesielt inntrykk på den fagmilitære komiteen.

I dag er det stadig sterkere røster som mener at militærmusikken må tas ut av det militære systemet, og isteden sortere under Kulturdepartementet. Sosialistisk venstreparti og sentrumspartiene går inn for at alle de miltære korpsene i utgangspunktet i utgangspunktet skal bevares, og deretter utredes ut fra sin kulturelle betydning. Høyre og Arbeiderpartiet vili utgangspunktet fjerne de to truede korpsene. Fremskrittspariet går inn for det samme, og har innstilt på at også Divisjonsmusikken i Horten skal bort.

Om du ønsker å være med på å påvirke utfallet av debatten på onsdag, kan du ved å klippe og lime sende en kort epost til representanter for de tre største partiene, som så langt ser ut til å ville legge ned de to korpsene. Arbeiderpartiet og Høyre er i utgangspunktet sikret flertall, slik at man er nødt til å påvirke kulturinteresserte i disse partiene – samt eventuelle eksemplarer av arten i Fremskrittspartiet. Du kan også sende din protest direkte til Ballade, ved å ta i bruk hyperlenken aller nederst på siden.

Arbeiderpartiet:
jon.alstad@stortinget.no
dag-terje.andersen@stortinget.no
bendiks.arnesen@stortinget.no
vidar.bjornstad@stortinget.no
haakon.blankenborg@stortinget.no
erling.brandsnes@stortinget.no
gunnar.breimo@stortinget.no
berit.brorby@stortinget.no
mimmi.baivi@stortinget.no
erik.dalheim@stortinget.no
sigrun.eng@stortinget.no
odd.eriksen@stortinget.no
gard.folkvord@stortinget.no
grethe.fossli@stortinget.no
grethe.fossum@stortinget.no
ranveig.froiland@stortinget.no
aud.gaundal@stortinget.no
gunn.gjul@stortinget.no
reidun.gravdahl@stortinget.no
sigurd.grytten@stortinget.no
sigvald.hansen@stortinget.no
bent.hegna@stortinget.no
britt.hildeng@stortinget.no
synnove.konglevoll@stortinget.no
rune.kristiansen@stortinget.no
asmund.kristoffersen@stortinget.no
karin.lian@stortinget.no
leif.lund@stortinget.no
liv-marit.moland@stortinget.no
sverre.myrli@stortinget.no
astrid-marie.nistad@stortinget.no
tore.nordseth@stortinget.no
tomas.norvoll@stortinget.no
marit.nybakk@stortinget.no
gunn.olsen@stortinget.no
torny.pedersen@stortinget.no
jan-petter.rasmussen@stortinget.no
torstein.rudihagen@stortinget.no
anne-helen.rui@stortinget.no
ola.rotvei@stortinget.no
gunnar.skaug@stortinget.no
einar-olav.skogholt@stortinget.no
oddbjorg.starrfelt@stortinget.no
shahbaz.tariq@stortinget.no
tom.thoresen@stortinget.no
rita.tveiten@stortinget.no
ane.tommeras@stortinget.no
gunhild.oyangen@stortinget.no
signe.oye@stortinget.no

Høyre:
borge.brende@stortinget.no
per-kristian.foss@stortinget.no
ansgar.gabrielsen@stortinget.no
trond.helleland@stortinget.no
bjorn.hernas@stortinget.no
annelise.hoegh@stortinget.no
bent.hoie@stortinget.no
ivar.kristiansen@stortinget.no
svein.ludvigsen@stortinget.no
petter.lovik@stortinget.no
kjellaug.nakkim@stortinget.no
oddvar.nilsen@stortinget.no
jan.petersen@stortinget.no
jan-tore.sanner@stortinget.no
sonja-irene.sjoli@stortinget.no
erna.solberg@stortinget.no
inger.stolt-nielsen@stortinget.no

Fremskrittspartiet:
john.alvheim@stortinget.no
torbjorn.andersen@stortinget.no
per-roar.bredvold@stortinget.no
ursula.evje@stortinget.no
carl-ivar.hagen@stortinget.no
siv.jensen@stortinget.no
ulf-erik.knudsen@stortinget.no
oyvind.korsberg@stortinget.no
per-erik.monsen@stortinget.no
harald.nesvik@stortinget.no
hans-j.rosjorde@stortinget.no
per.sandberg@stortinget.no
jan.simonsen@stortinget.no
lodve.solholm@stortinget.no
christopher.stensaker@stortinget.no
kenneth.svendsen@stortinget.no
oyvind.vaksdal@stortinget.no
per-ove.width@stortinget.no

Om du vil protestere mot den foreslåtte nedleggelsen av Divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden, kan du også sende et kort innlegg i saken på e-post til ballade@mic.no. Vi vil da publisere disse fortløpende frem mot at avgjørelsen faller i saken.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.