BAL DESIGN JOBBER bred nøytrale november

De første underskriftene er klare

Ballade har nå i samarbeid med Divisjonsmusikken i Halden satt i gang en lynaksjon for bevaring av de to militære musikkorpsene i Kristiansand og Halden. Du kan nå sende inn din støtte til Ballade på vår vanlige epost-adresse, så legger vi underskriftene fortløpende ut. De første underskriftene hadde begynt å komme inn ved halvtotiden mandag.

Kalender

Det er kort frist her, da Stortinget behandler saken alt på onsdag, men vi håper likevel at så mange som mulig benytter sjansen til å uttrykke sin støtte. Her er de første underskriftene som er kommet inn:

Kjære Stortingsrepresentanter: Det er ikke et kultursamfunn verdig å nedlegge norske orkestre. La oss ikke sammenligne oss med de dårligste i klassen, men med de beste! La oss benytte sjansen nå til å utvide korpsene til full størrelse og være stolte over at vi skaper noe, istedet for å «ta liv»! Snu mens det ennå er tid. Istedet for å investere oljefondet i produksjon av landminer, sett det i inn i utvikling av norsk musikkliv til glede og hygge for oss alle. Pengene kan ikke benyttes bedre!

Med hilsen Per Hannevold, solofagottist, Bergen Filharmoniske orkester, Bergen Blåsekvintett, amanuensis ved Griegakademiet.

Det er en skandale for musikklivet i Halden spesielt og østlandet generelt, hvis musikk-korpset blir nedlagt. Det protesteres på det sterkeste.

Hilsen en ivrig amatørmusiker i Halden, Gerd Syverstad.

Her er det overhodet ikke tatt kulturpolitiske hensyn, og viser hvordan ynkelige politikere på den ene siden snakker om kultur med store bokstaver – for så å nedlegge de viktigste kulturfaktorene i enkelte distrikter i neste omgang. Ap og H er sikret flertall i forsvarkomiteèn – men nå MÅ vel enkelte kulturpolitikere og våkne, og forhindre en slik katastrofal avgjørelse i Stortinget 13. juni.

Hans Andreas Kjølberg

Norsk korpsbevegelse har vært en hjørnestein i norsk musikkliv i mange decennier. Den høye kvaliteten på norske blåsere og slagverkere er kjent langt utover landets grenser. Uten arbeidsplasser i sikte vil ikke unge blåsere og slagverkere kunne satse på en fremtid innen musikk. Uten disse musikerstillingene vil distriktene ikke bare miste et viktig kulturtilbud, men også musikklærere på et profesjonelt nivå. Nedlegging av distriktsmusikkorpsene vil dermed få store negative ringvirkninger for norsk musikkliv.

Hilde Holbæk-Hanssen, konstituert direktør, Norsk Musikkinformasjon

Undertegnede mener at de militære korpsene utgjør en betydelig sivil ressurs, og derfor bør underlegges Kulturdepartementet, ikke Forsvaret. Jeg gir videre min støtte til SVs og sentrumpartienes strategi for å beholde divisjonsmusikken, og utrede dens kulturelle betydning. I den forbindelse vil jeg uttrykke håp om at partipisken ikke blir tatt i bruk i forbindelse med debatten, men at de kulturinteresserte representantene fra Høyre, Arbeiderpartiet og eventuelt Fremskrittspartiet på selvstendig grunlag kan få treffe et fornuftig valg.

Arvid Skancke-Knutsen, redaktør for Ballade.

Vi protesterer mot den foreslåtte nedleggelsen av Divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden. «ET LAND UTEN KULTUR ER INTET Å FORSVARE.»
Tom Hugo Nielsen, Aetat Artist

Stopp! Jeg protesterer med dette på den foreslåtte saneringen av militærkorpsene. De utggjør en særdeles viktig ressurs og kan ikke fjernes uten betydlige negative konsekvenser for de lokale musikkmiljøene.

Aslak Oppebøen, Informasjonsrådgiver i NMI

Om du vil protestere mot den foreslåtte nedleggelsen av Divisjonsmusikken i Kristiansand og Halden, kan du også sende et kort innlegg i saken på e-post til ballade@mic.no. Vi vil da publisere disse fortløpende frem mot at avgjørelsen faller i saken.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.