Utsnitt av forsiden på Kulturskolerådets jubileumshefte

Ingen egen stortingsmelding for kulturskolen likevel

Inngår i felles melding om barne- og ungdomskultur som skal leveres stortinget neste høst.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Stortinget vedtok i juni fjor at regjeringen skal legge frem en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for fremtiden. Mandag melder Dagsavisen at Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister, og kulturminister Trine Skei Grande går sammen om å lage en felles stortingsmelding om kulturskolen og barne- og ungdomskultur.

– Bakgrunnen er at Trine og Kulturdepartementet skal lage en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, mens utgangspunktet for oss i Kunnskapsdepartementet er at vi skal lage en stortingsmelding om kulturskolen. Da tenker vi at det blir kunstig at to departementer skal lage to stortingsmeldinger, som begge handler om barn, ungdom og kultur. Så da hopper vi ut av sektorene våre og så gjør vi det sammen, sier Sanner til Dagsavisen.

Kunnskapsministeren skal også ha bestilt et «kunnskapsgrunnlag» om kulturskolen, som skal leveres til ham innen høsten 2019. Målet er å få bedre kunnskap om både samhandling mellom kulturskole, skole, SFO og det lokale og frivillige kulturlivet. Integrerinsperspektiv vil også inngå i utredningen.

Både SV og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) er imidlertid skeptiske til den sammenslåtte stortingsmeldingen. Det stilles også spørsmål ved om dette er en riktig oppfølging av Stortingets bestilling.

– Jeg er skeptisk til at kulturskolen skal inn som «en integrert del» i en større melding. Kulturskolen som tema kan miste fokus og status, sier MFO-leder Hans Ole Rian til Dagsavisen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.