Utsnitt av forsiden på Kulturskolerådets jubileumshefte

Ingen egen stortingsmelding for kulturskolen likevel

Inngår i felles melding om barne- og ungdomskultur som skal leveres stortinget neste høst.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Stortinget vedtok i juni fjor at regjeringen skal legge frem en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for fremtiden. Mandag melder Dagsavisen at Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister, og kulturminister Trine Skei Grande går sammen om å lage en felles stortingsmelding om kulturskolen og barne- og ungdomskultur.

– Bakgrunnen er at Trine og Kulturdepartementet skal lage en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, mens utgangspunktet for oss i Kunnskapsdepartementet er at vi skal lage en stortingsmelding om kulturskolen. Da tenker vi at det blir kunstig at to departementer skal lage to stortingsmeldinger, som begge handler om barn, ungdom og kultur. Så da hopper vi ut av sektorene våre og så gjør vi det sammen, sier Sanner til Dagsavisen.

Kunnskapsministeren skal også ha bestilt et «kunnskapsgrunnlag» om kulturskolen, som skal leveres til ham innen høsten 2019. Målet er å få bedre kunnskap om både samhandling mellom kulturskole, skole, SFO og det lokale og frivillige kulturlivet. Integrerinsperspektiv vil også inngå i utredningen.

Både SV og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) er imidlertid skeptiske til den sammenslåtte stortingsmeldingen. Det stilles også spørsmål ved om dette er en riktig oppfølging av Stortingets bestilling.

– Jeg er skeptisk til at kulturskolen skal inn som «en integrert del» i en større melding. Kulturskolen som tema kan miste fokus og status, sier MFO-leder Hans Ole Rian til Dagsavisen.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev