Utsnitt av forsiden på Kulturskolerådets jubileumshefte

Norsk kulturskoleråd ber om 200 millioner kroner til kulturskoleløft

Ønsket kommer i forbindelse med regjeringens nye barnekulturmelding.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norsk kulturskoleråd ber regjeringen gjøre et kulturskoleløft.

– Vi ønsker et nytt statstilskudd på 200 millioner kroner, nasjonale mål for den kommunale kulturskolen, nye lærerutdanninger og et nasjonalt kulturskolesenter, sier direktør i Norsk kulturskoleråd Morten Christiansen til Periskop.no

Stortinget vedtok i juni fjor at regjeringen skal legge frem en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for fremtiden. I august ble det kjent at det likevel ikke ble noen egen melding om kulturskolene. Men derimot en sammenslått melding av denne i Kunnskapsdepartementet og kulturdepartementets melding om barne- og ungdomskultur. http://www.ballade.no/sak/ingen-egen-stortingsmelding-for-kulturskolen-likevel/

Norsk kulturskoleråd ber ifølge Persikop regjeringen se til svenske tilskuddsordninger på feltet, der kulturskolene får over 100 millioner årlig over statsbudsjettet, i tillegg til planer om et eget senter.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.