– Det er ikke ulogisk at vi skjeler til det Creo har gjort

Etter at MFO byttet navn til Creo vil nettstedet Musikkultur se på om de må gjøre endringer for å speile medlemsmassen bedre.

MFO bytter navn til Creo

Navneendringen ble vedtatt på organisasjonens landsmøte onsdag.

Kulturrådet legger ned støtteordning for kirkemusikk

Mener endringen vil åpne for støtte fra flere andre støtteordninger.

Ingen egen stortingsmelding for kulturskolen likevel

Inngår i felles melding om barne- og ungdomskultur som skal leveres stortinget neste høst.

Reagerer på mangel på mangfold i Gramo-styret

Kun én kvinne fikk plass i styret, som er satt sammen av Balansekunstmedlemmer.

Rammeavtale på plass for musikere i DKS

Avtalen om vilkår for oppdragstakere ble undertegnet av Musikernes fellesorganisasjon og KS onsdag.

Ber Stortinget revurdere Gramo-formulering i Åndsverkloven

Musikernes Fellesorganisasjon har sendt et brev til familie- og kulturkomiteen i forkant av behandlingen av loven tirsdag 15. mai.

MFO har regulert opp alle anbefalte minstesatser

Satsene har virkning fra 1. april 2018.

Kommunale kulturskoler kan bli skattepliktige

ESA vil ha lik konkurranse mellom med private og offentlige tjenester. Ny rapport nevner kulturskolene som en tjeneste som kan rammet av skatteendringer.

Fare for kutt i Forsvarets Musikk

24,5 millioner kroner mangler på årets budsjett.