MFOs nye navn. Logoen er midlertidig.

MFO bytter navn til Creo

Navneendringen ble vedtatt på organisasjonens landsmøte onsdag.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musikernes fellesorganisasjon vedtok på landsmøtet onsdag å bytte navn til Creo. Forbundsleder Hans Ole Rian sier til Ballade at endringen ble enstemmig vedtatt.

Navneendringen kom etter en lengre prosess. Og har bakgrunn i at navnet Musikernes fellesorganisasjon – Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger i følge innstillingen til landsmøte er et beskrivende navn som ikke henger sammen hverken med vedtektene eller virkeligheten.

I vedtektenes §2.1 heter det at «enhver yrkesutøver som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogisk yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp som medlem i MFO.» I innstillingen sto det videre:

– Denne bredden er ikke en fremtidig teoretisk mulighet, men en realitet og endring som allerede er vedtatt og utført. Vi er i dag et mangfoldig fellesskap bestående av en lang rekke ulike medlemmer og yrkesgrupper – et sammensatt samhold. Vår største utfordring er derfor at vi har et beskrivende navn som ikke beskriver verken dagens, fremtidens – eller for den slags skyld; fortidens – organisasjon. Derfor er ett nytt navn nødvendig for å synliggjøre en allerede utført endring og ta igjen et etterslep.

Blant organisasjonens 8700 medlemmer er det både musikere, scenekunstnere, artister, produsenter, sufflører, inspisienter, ballettdansere, scenografer, kostymedesignere, operasangere, musikkterapeuter, lyd/lys teknikere og pedagoger.

Det ble etter et styrevedtak så langt tilbake som i 2016 satt ned en arbeidsgruppe, som i samarbeid med byrået Dinamo i september i år la frem to mulige navn for Forbundsstyret å vurdere, både ut fra et strategisk perspektiv, og i kraft av sitt overordnet ansvar for utvikling av organisasjonen. Det ene navnet var beskrivende, det andre et assosiativt navn. Forbundsstyret gikk enstemmig inn for Creo.

Om navnet skriver de: «Creo er et navn som tar sine assosiasjoner fra å skape. På bakgrunn av en arbeidsprosess rundt kampanjesetningen MFO – for alle som skaper har ordet «skape» blitt definert som en fellesnevner, et ord som på en god måte kan beskrive alle våre medlemmer i dag og i fremtiden. For samtlige av våre medlemmer skaper; om man utøver, komponerer, designer, utdanner, administrerer, koreograferer, rigger eller på ulike måter bidrar til å skape opplevelser. Vi skaper, står det i innstillingen.»

Forbundet har i tillegg med en en beskrivende undertittel som gjør organisasjonens arbeid tydeligere. Det fulle navnet er dermed: Creo – forbundet for kunst og kultur.

Overgangsperiode
Kommunikasjonsrådgiver Linda Ringstad forteller at ukene fremover blir en overgang.

– Logoer skal videreutvikles, nettsider skal endres, medlemmer og samarbeidspartnere skal informeres. Vi starter prosessen på mandag, sier Ringstad.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.