standard_stortinget

Ber Stortinget revurdere Gramo-formulering i Åndsverkloven

Musikernes Fellesorganisasjon har sendt et brev til familie- og kulturkomiteen i forkant av behandlingen av loven tirsdag 15. mai.

Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Tirsdag i forrige uke la familie- og kulturkomiteen på Stortinget frem sin innstilling til ny åndsverklov. Lovforslaget ble først ble lagt frem i 2017, den gang til store protester fra kunstnerorganisasjonene. Forslaget som kom nå, ble derimot i all hovedsak positivt mottatt av organisasjonene.

Les også: Kunstnerorgansiasjonene jubler for ny åndsverklov

Tirsdag 15. mai behandles lovforslaget i Stortinget. Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har i forkant av behandlingen benyttet seg av muligheten til å komme med et såkalt løst forslag til endringer i lovteksten på s. 322 i Prop 104L. Dette fordi lovteksten i paragraf 21 Vederlag for offentlig fremføring og overføring til allmennheten av lydopptak her åpner for å gi avkall på vederlag.

Dagens vederlagsordning— for musikere, artister og plateselskap —  er administrert av Gramo. Forvaltningsorganisasjonen, krever inn, forvalter og utbetaler vederlag for offentlig fremføring av musikk, og kringkasting. Dette er en ideell non-profit organisasjon som eies og drives av sine medlemmer, på omtrent samme måte som TONO gjør for opphavere, som da ikke omfattes av denne paragrafen.

I et brev til Stortinget; undertegnet forbundsleder Hans Ole Rian i MFO står det blant annet:

Ved å kunne gi avkall på vederlag gjennom Gramo, åpnes det for parallelle og kommersielle systemer. Det er dårlig nytt for norske artister og musikere.

– Vi mener at det er både uhensiktsmessig og fordyrende dersom det åpnes for muligheten til å gå utenfor Gramo-systemet for å kreve inn vederlag for fremføring av åndsverk i offentlige rom, utdyper forbundsleder Hans Ole Rian i MFO til Ballade.

– Hvorfor det?

– Skal det åpnes for å etablere stadig nye Gramo-selskap så vil det bli mer administrasjon, og flere som skal leve av administrasjonskostnader. Private aktører ønsker også ofte å ta ut overskudd og utbytte. Det vil være penger som tas ut av systemet, og ikke går til artistene.

Rian frykter at ordlyden slik den står nå vil være til hinder for at artistene får sine penger så effektivt og rimelig som mulig.

– Vi har et velfungerende system i Gramo. Og vi må verne dette.

Forslaget til ny formulering , som for øvrig er skrevet av Gramo, for å forhindre at loven åpner for flere aktører er som følger:

«Stortinget ber regjeringen sikre at avkall på vederlag bare kan gis til godkjent rettighetsorganisasjon på området. Videre ber Stortinget regjeringen sikre at bare godkjent organisasjon, for oppkreving og fordeling av vederlag til utøvere og produsenter for offentlig fremføring av lydopptak, kan oppkreve vederlag for bruk etter §21.»

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev