Illustrasjonsbilde (Foto: Arkiv)

Midlertidig løsning for pensjon i kultursektoren

Ordningen inkluderer blant annet kjønnsnøytral og livsvarig pensjon. Avtalen skal gjelde frem til reforhandling i 2018.

Kalender

Det er stramme budsjetter i flere virksomheter i kultursektoren. Enkelte steder så stramme at pensjon truet kulturtilbudet. Det har derfor vært forhandlet om pensjon på organisasjonsnivå siden våren 2015.
Nå foreligger en midlertidig løsning, melder Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), som har deltatt i forhandlingene.
Innskuddspensjon
Avtalen som nå er inngått vil vare frem til nye, reelle forhandlinger i 2018. Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat sier til MFO at avtalen er det «beste de kunne oppnå mot en arbeidsgiver i vranglås.»
Mange i kultursektoren har hatt ytelsesbaserte pensjonsavtaler. Arbeidsgiverne skal ha lagt et enormt press på at alle ytelsesordninger skal over på innskudd. Det er nå avtalt for de neste to årene.
– Alternativet ville vært to år til med en uavklart situasjon for pensjon i kultursektoren, sier Gran til MFO.
Han mener en slik situasjon ville være uholdbar. Og understreker:
– Vårt hovedargument for å tilby endring i pensjonene er en felles dugnad for å bedre kulturinstitusjonenes økonomi, i en situasjon hvor politikerne ikke vil ta dette ansvaret. Vi har gjort det politikerne har bedt oss om, nemlig å løse pensjonsfloka de nærmeste to åra. Nå er det opp til politikerne å sørge for at institusjonene har god nok økonomi.
Frem til reforhandlingen i 2018 skal pensjoner utredes både i privat og offentlig sektor.
Dette er hovedpunktene i avtalen:
Beste innskudd (7%).
Ansatt innskudd på 1,5 %.
Mål at varig pensjonsordning for området skal være felles, kjønnsnøytral og livsvarig.
Full økonomisk kompensasjon, med individuell behandling av hver ansatt.
Ny kompensasjonsberegning ved overgang til varig ordning.
Sikring av alle over 60 år med driftspensjon, med nivå tilsvarende dagens ordning.
Omfatter alle ansatte, også midlertidige og frilansere i små stillinger.
Maksimal uføredekning.
Livsvarig etterlattepensjon til ektefelle/samboer.
Pensjon til gjenlevende barn fram til 21 år.
Kompensasjon til ansatte med mindre enn tre år i dagens pensjonsordning.
Pensjonsavtalen i kultursektoren er tariffestet med full forhandlingsrett.
Midlertidig innskuddspensjon skal reforhandles i lønnsoppgjøret i 2018.
Ny midlertidig pensjonsordning innføres fra 1. juli 2016.
Lønnsoppgjøret fra 2015 utbetales, med etterbetaling fra 1. april i fjor.
Lønnsoppgjøret, inkludert pensjonsavtalen, skal til uravstemning blant medlemmene.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.