Likestilling og frilansere – Spekters påstander stemmer ikke

– Kvinner lever lenger enn menn, og kommer dermed dårligere ut med en innskuddspensjon som ikke er livsvarig. Det vet Spekter godt. Creo er en av fagforeningene bak den voksende kulturstreiken som stenger forestilling etter forestilling denne høsten. Her svarer Creos nestleder på forrige ukes utspill fra arbeidsgiverne. Fredag trapper de opp streiken ved konsertscenehus og teatre.

Midlertidig løsning for pensjon i kultursektoren

Ordningen inkluderer blant annet kjønnsnøytral og livsvarig pensjon. Avtalen skal gjelde frem til reforhandling i 2018.