– Det er på tide at sangere blir tatt på alvor som voksne, erfarne og seriøse musikere

Det siste året har sopran Ingeborg Dalheim vært involvert i et søksmål mot Solistkoret, der hun var sanger i 16 år gjennom intensjonsavtaler. I 2023 fikk hun ikke fornyet kontrakt, og valgte å gå rettens vei for å få fast stilling. I tillegg krevde hun rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Intensjonsavtalene sangerne i Solistkoret går på gir ikke formelle rettigheter på linje med vanlige arbeidstakere.

Likestilling og frilansere – Spekters påstander stemmer ikke

– Kvinner lever lenger enn menn, og kommer dermed dårligere ut med en innskuddspensjon som ikke er livsvarig. Det vet Spekter godt. Creo er en av fagforeningene bak den voksende kulturstreiken som stenger forestilling etter forestilling denne høsten. Her svarer Creos nestleder på forrige ukes utspill fra arbeidsgiverne. Fredag trapper de opp streiken ved konsertscenehus og teatre.

Midlertidig løsning for pensjon i kultursektoren

Ordningen inkluderer blant annet kjønnsnøytral og livsvarig pensjon. Avtalen skal gjelde frem til reforhandling i 2018.