Erica Berthelsen (Foto: asamaria.com)

MFOs anbefalte MINSTEsats

Ny anbefalt minstesats kommer på nyåret, justert for forventet pris- og lønnsvekst for 2016. Vi lanserer også en veiledning om når en bør kreve høyere betaling enn minstesatsen. Jeg regner med at debatten blusser opp igjen da, skriver Erica Berthelsen.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

De siste ukene har debatten om musikeres honorarnivå blusset opp igjen. Det hele startet med at Bjarne Kvinnsland påpekte at store offentlig støttede festivaler har et ansvar for å betale norske musikere anstendige honorarer. Vi kunne ikke vært mer enig med Kvinnsland. Store offentlig støttede festivaler har et ansvar for at profesjonelle musikerne får anstendig betalt, enten de betaler dem direkte eller via agenter eller prosjektledere. Akkurat som i byggebransjen må også festivalene sikre at underleverandørene opptrer forsvarlig og lønner sine ansatte eller frilansere etter norsk standard.
En del festivaler følte seg forpliktet til å si noe om sin honorarpolitikk og forsikret at de betalte eller skulle betale alle musikere 4100 kroner, altså MFOs anbefalte MINSTEsats. Dette fikk varselsklokkene til å ringe hos komponist og bassist Håkon Thelin. Thelin mener at MFOs anbefalte MINSTEsats nå brukes som et argument for å ikke betale en krone mer enn de nevnte 4100 kronene. Dersom dette stemmer vil jeg si at festivalene i beste fall mangler bakkekontakt. Festivalene tror da vel ikke at man i de landene man har en fastsatt minstelønn så er det ingen som tjener mer enn det? At absolutt alle tjener minstelønn liksom? Nei, det er vel heller sånn at festivalene ser sitt snitt til å bruke denne minstesatsen for det den er verdt. Det vil jeg si er i frekkeste laget. Her må festivalene skjerpe seg.
Kjære alle landets festivaler og arrangører, la meg forklare MFOs MINSTEsats nok en gang:
Dette er altså en anbefalt minstesats per konsert, det betyr at vi oppfordrer alle medlemmer til å kreve minst dette beløpet for alle spillejobber av normal varighet og omfang. Dersom det er noe spesielt utover det som kan anses som en normal spillejobb skal dette også honoreres eller kompenseres for. For evt. opptak og/eller kringkasting skal det avtales særskilt honorar i tillegg. Utgifter til reise, opphold og kost skal dekkes iht. faktiske kostnader eller satsene i statens reiseregulativ.
Så til Thelins ankepunkt, tidsbruken. Her sier vi følgende: For hver enkelt jobb må det vurderes om det på grunn av arbeidsmengde eller andre forhold er grunn til å kreve høyere honorar enn minstesatsen (sakset fra www.musikerorg.no). Altså, dersom prosjektet festivalen har booket inn krever mer enn en normal spillejobb må det selvsagt honoreres deretter. Som Thelin påpeker; i mange tilfeller er MFOs anbefalte minstesats for lav.
Jeg håper dette var oppklarende både for arrangører og musikere. På nyåret er vi klare med ny anbefalt minstesats, justert i henhold til forventet pris- og lønnsvekst for 2016. I den forbindelse lanserer vi også en tydeligere veiledning om når våre medlemmer bør kreve høyere betaling enn minstesatsen. Jeg regner med at debatten blusser opp igjen da.
Erica Berthelsen er informasjonsansvarlig i MFO.
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev