Den danske strykekvartett. Festspillene i Bergen 2015. Foto: Thor Møller

FIB vurderer strammere honorarpraksis

Festspillene i Bergen vurderer å kreve at ingen musikere får mindre honorar enn MFOs minstesats på 4100 kroner.

Kalender

Debatten som har oppstått etter Ballades intervju med komponist og produsent Bjarne Kvinnsland fører til at Festspillene i Bergen nå skal diskutere på ledernivå om kontraktene, som inngås med eksterne produsenter, bør endres for å bidra til at honorarnivåene i såkalte samproduksjoner ligger over minstesatsen, det vil si MFOs anbefalte minstesats på 4100 kroner per musiker.
I FIBs kommentar til Ballades intervju med Bjarne Kvinnsland understreket prosjektdirektør Mads Hundvin at FIB ikke inngår kontrakter direkte med enkeltkunstnere eller musikere når det gjøres avtaler om samproduksjoner “….men vi har tiltro til at våre partnere forhandler honorarer på en forsvarlig måte og vi legger ikke føringer på dette arbeidet”, som han skrev.
Festspillene opplyser til Ballade at det i 2015 sto sju samproduksjoner på programmet av totalt 125 ulike prosjekter (og 360 arrangementer).

Mads Hundvin Foto: Festspillene i Bergen


Mads Hundvin sier at Festspillene nå skal drøfte om noe skal endres i samarbeidskontraktene.
– Vi kommer til å se på generelle retningslinjer i ledergruppa, og vurdere om vi eventuelt skal ha med en formulering i avtalene som henviser til MFOs anbefalte honorarsatser, sier han.
I følge FIB har det kun kommet én konkret klage på honorarnivået fra en musiker, i form av et innlegg av bassist og komponist Håkon Thelin på Musikkultur i fjor. Dessuten publiserte BT en artikkel i sommer der avisen i tillegg til Thelin siterer anonyme musikere avisen har snakket med.
Aktører Ballade har snakket med har i forbindelse med den pågående debatten gitt uttrykk for at betalingsviljen hos store festivaler, inkludert FIB, har gått ned de siste årene.
– Kan det bli aktuelt at store festivaler pålegges en form for åpenhet om honorering?
– Alle våre artistkontrakter er konfidensielle og honoraret er en del av kontrakten. En åpenhet rundt størrelse på honorar vil jeg anta at vil være kontroversielt blant musikere, sier Hundvin.
– Dere viser til MFOs minstesats, men vil ikke 4100 kroner per musiker også ligge under “anstendig honorar” for flere av FIBs større prosjekter?
– Selv om vi vektlegger de anbefalte minstesatsene vil selvsagt honorarnivået variere utfra hvilke musikere det er snakk om, og prosjektets art.
MFO sier til Ballade at en oppjustering av minstesatsen er “på trappene, sannsynligvis rett over jul”.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev