Midlertidig løsning for pensjon i kultursektoren

Ordningen inkluderer blant annet kjønnsnøytral og livsvarig pensjon. Avtalen skal gjelde frem til reforhandling i 2018.