Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Forsvarets musikk — igjen!

Å samle Forsvarets musikk i et stort og sentralt plassert Oslo-korps er å rasere det profesjonelle musikklivet i distriktene, skriver Kjell Erik Husom i MFO.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Forvarets budsjetter er under hardt press. Utkastet til omstrukturering av Forsvarets musikk blir offentliggjort 1. oktober, men etter dårlig skjulte lekkasjer ser forslaget ut til å innbære at Forsvaret ser for seg hele Forsvarets musikk i et stort og sentralt plassert Oslo-korps som skal fylle alle oppgavene til dagens fem korps som er naturlig spredt utover hele landet.
Dette vil selvsagt bety en rasering av det profesjonelle musikklivet i distriktene, og umistelige tradisjoner og verdier vil gå tapt. Det er ikke mange år siden nedleggingsspøkelset truet i Forsvarets musikk. At dette kommer opp igjen allerede nå og prosessen rundt det hele, vitner om at Forsvarets ledelse ikke har begrep om hvilke kulturell kapital de forvalter.
Det er også i utakt med den enstemmige politiske konsensus som ligger i stortingsmelding 33, der intensjonene er å videreføre dagens korpsstruktur med fem korps og endog styrke besetningen og driften for å utvikle forsvarets musikk!
En vinge på Forsvarets jagerfly

Det er ikke lett å sette en prislapp på verdien av kultur. Norges forsvarsevne er viktig og ett års drift av Forsvarets musikk er knapt en vinge på et av forsvarets nye jagerfly. Forsvarets musikk og alle kulturinstitusjoner representerer verdier som ikke lar seg prissette. Kultur er likevel like uunværlig som blodet i kroppen. Man kan klare seg med en lav blodprosent men livet som helslapp kulturell anemiker ville ikke være Norge verdig.
Marinemusikken holder til i Horten. Korpset omtaler seg selv som kulturbærer i Sjøforsvaret siden 18​​20. Foto: forsvaret
Forslaget som kommer vil dessuten innbære en ytterligere sentralisering av musikklivet som forsterker problemene distriktene har med å innhente profesjonell kompetanse i nærmiljøet. En musiker skaper dessuten kulturelle ringvirkninger langt utover sitt profesjonelle virke; de aller fleste er aktive med undervisning, dirigering, solistoppdrag, kammermusikk og freelancevirksomhet som utøver i tillegg til også å være til inspirasjon og en rollemodell for kommende utøvere.
Nødvendige endringer
For å sikre en forutsigbar drift av Forsvarets musikk er er det nødvendig å gjøre endringer. Det er uomtvistelig at korpsene er et svært viktig ansikt utad og en identitetsbygger for forsvaret, og det vil være naturlig at alle musikerne fortsatt er ansatt i forsvaret.
Det har imidlertid lenge vært problem med driften. Midler som skulle gå til styrking av driftsbudsjettene til korpsene slik at musikerne kunne få en meningsfull arbeidshverdag og kunne tilby et bredt publikum et tilbud som er profesjonelle ensembler verdig, har svingt fra år til år, penger har på kort varsel blitt holdt tilbake eller omdisponert og en stadig større del av kaka forsvunnet til administrasjon i nivåene over korpsene. Dette har gjort at korpsene ikke har fått utløst sitt postensial, selv om de har gjort så godt de har kunnet med de sparsomme kronene de har hatt til drift.
Derfor ville det være naturlig å legge opp til en struktur der ansvaret og forpliktelsene fordeles. Da har Forsvarsjefen alene ikke makt til foreslå secenarier som vil være ødeleggende for forsvarets musikk og Norge som kulturnasjon. Politikerne må nå utvise handlekraft i Stortinget og omsette innholdet av sin egen stortingsmelding, «kultur å forsvare», slik at korpsene kan bestå og få arbeidsro og midler til utvikle seg til glede og nytte for hele befolkningen.
Kjell Erik Husom
Regionlagsleder Musikernes Fellesorganisasjon Hordaland og Sogn og Fjordane, musiker i Bergen Filharmoniske Orkester.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev