Forsvarets musikk er 200 år: historien om en skandaløs kulturforvaltning

Det er å håpe at korpsene snart får forutsigbar og god forvaltning på linje med de øvrige kulturinstitusjonene i landet, skriver Ola Ellefsen.

Kutt for Forsvarets musikk

Åtte musikerstillinger og fire dirigenter skal bort allerede til høsten.

Fare for kutt i Forsvarets Musikk

24,5 millioner kroner mangler på årets budsjett.

Marinemusikken i Horten igjen foreslått nedlagt

Sjefen for Forsvarets Fellestjenester skal ha ønske om å gjøre korpset om til storband.

Skal Kulturdepartementet delfinansiere Forsvarets Musikk?

– Vi forutsetter at det følger friske midler med flyttingen, sier både Svein Harberg kulturpolitisk talsmann i Høyre og leder i MFO Hans Ole Rian.

Tybring-Gjedde: – Er dere i rett høringssal?

Under høringen om Forsvarets langtidsplan møtte forkjemperne for Forsvarsmusikken kritiske spørsmål fra blant andre komitemedlem Christian Tybring-Gjedde (FrP).

Vil legge ned to av fem korps

Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Kongelig Norsk Marines musikkorps i Horten kuttes i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret.

Svarte om Forsvarets Musikk i spørretimen

Kulturministeren kalte korpsene en viktig kulturbærer, men ville ikke kommentere arbeidet med regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur.

Musikk som manipulasjon

Ny masteroppgave mener det er vanskelig å skille fiksjon og virkelighet i militærvideoer på nett. – Vi er opptatt av at det vi viser skal være virkelig, og at vi ikke skaper et inntrykk av at noe er annerledes enn det som skjer i tjeneste hos oss, sier kommandørkaptein Michael Bruteig i Forsvaret.

Går i krigen for militærkorpsene

Høyre-representanter på Stortinget engasjerer seg for å bevare militærkorpsene som er foreslått nedlagt.