Går i krigen for militærkorpsene

Høyre-representanter på Stortinget engasjerer seg for å bevare militærkorpsene som er foreslått nedlagt.

Et land uten kultur er intet å forsvare

Det er urimelig at nedleggelsen av Forsvarets musikk blir satt opp mot forsvarsevnen, skriver Eivind Hermansen (H) og Tor Woldset (FrP) i kulturkomiteen i Bergen kommune.

Forsvarets musikk — igjen!

Å samle Forsvarets musikk i et stort og sentralt plassert Oslo-korps er å rasere det profesjonelle musikklivet i distriktene, skriver Kjell Erik Husom i MFO.