Forsvarets musikkorps Nord-Norge er nedleggingstruet i flere av forslagene. Her fra konsert i Narvik. Foto: Anette Ask Forsvaret

Usikker fremtid for militærkorpsene

Mye tyder på at flere – eller alle – av forsvarets korps vil bli foreslått nedlagt når forsvarssjefen skal gi sitt råd til regjeringens langtidsplan for forsvarets struktur.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for Forsvarets struktur. Torsdag møter forsvarsjefen for å gi sine fagmilitære råd til arbeidet. Det er i følge Musikkultur.no ventet at han vil foreslå kutt i antall korps.
Ett av forslagene skal være å legge ned samtlige av dagens korps og opprette en enkelt ny enhet i Oslo. Et annet alternativ er å kun beholde korpsene i Oslo, Bergen og Trondheim.
Over 50 stillinger i fare
I verste fall vil forslagene medføre at dagens 153 faste musikerstillinger i Forsvarets Musikk slankes ned til 90 stillinger.
Tillitsvalgt i Luftforsvarets musikkorps i Trondheim, trombonist Øystein Herfindal, vil ikke ikke kommentere de konkrete forslagene fra forsvarsledelsen til Musikkkultur, men på generelt grunnlag sier han:
– Både Forsvaret og det sivile samfunn vil tape, dersom man legger ned noen av forsvarskorpsene. Hvis man går for det mest dramatiske forslaget, å legge aktivitet kun til hovedstadsområdet, vil konsekvensene bli store, sier Herfindal til Musikkultur.
Flere kuttforslag
Korpsene skal være informert om de kommende kuttforslagene. Forsvarets Musikk, som i dag er landets største arbeidsplass for musikere, har også tidligere stått overfor kuttforslag. Senest i vår da konsulentselskapet McKinsey la frem sine forslag til effektivisering av forsvaret.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.