Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Et land uten kultur er intet å forsvare

Det er urimelig at nedleggelsen av Forsvarets musikk blir satt opp mot forsvarsevnen, skriver Eivind Hermansen (H) og Tor Woldset (FrP) i kulturkomiteen i Bergen kommune.

Kalender

Oslo Operafestival OPERAKONSERT

17/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Oslo Operafestival OPERAPERLER

17/09/2021 Kl. 21:00

Oslo

Oslo Operafestival – Lørdagsopera

18/09/2021 Kl. 15:30

Oslo

Behovet for operativ kraft og økte bevilgninger til Forsvaret er helt åpenbare. Forsvarsteknologi og materiell har en langt høyere prisvekst en annen teknologi i samfunnet, og Forsvaret må holde på kvalifisert og kompetent personell for å yte sitt aller beste.
Den viktige forsvarsdebatten om operativ evne har ofte druknet i debatt om lokalisering og nedleggelser av Forsvarets musikk. Urimeligheten består i at forsvarsevnen settes opp mot kulturen så direkte og brutalt, uten at kultur burde vike for operativ evne.
Det vil derfor være en stor fordel å rydde debatten om Forsvarets musikk av veien først som sist, slik at man kan bruke tid og krefter på det som faktisk er viktig: Forsvarets operative kraft i årene som kommer. Der vi har spesialstyrker i verdensklasse, har vi også musikere i toppklasse, og vi har så inderlig behov for begge deler.
Les også: Forsvarets musikk — igjen!
Musikkorpsene i Forsvaret representerer et enormt profesjonelt musikkliv som er en stor del av Norge og norsk forsvarshistorie. Så lenge det har eksistert orlogsstasjoner og militære fartøy, har det eksistert militærmusikk.
Det er på tide å tenke nytt i spørsmålet om militærmusikkens budsjettmidler. En delfinansiering med Kulturdepartementet vil være å foretrekke, slik at vi kan la militærmusikken leve lenger enn til neste statsbudsjett.
Eivind Hermansen (H) er medlem av kulturkomiteen og Tor Woldset (Frp) er leder i kulturkommiteen i Bergen kommune.
Innlegget sto først på trykk i Bergens Tidende 28. oktober. Det er gjengitt med forfatternes tillatelse.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev