Kulutrminister Linda C. Hofstad Helleland Foto: Thomas Haugersveen

Svarte om Forsvarets Musikk i spørretimen

Kulturministeren kalte korpsene en viktig kulturbærer, men ville ikke kommentere arbeidet med regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Forsvarssjefens råd til regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur ble lagt frem i oktober. Her ble det anbefalt å samle Forsvarets musikk til ett sted, og redusere antallet korps. Saken er nå oppe til behandling i regjeringen, før den om kort tid vil legges frem for Stortinget.
Arbeiderpartiets kulturpolitiske talskvinne, Hege Haukeland Liadal, spurte i Stortingets spørretime onsdag Kulturministeren om korpsenes kulturelle betydning.
«Forsvarets Musikkorps, som i tillegg til å ha en viktig seremoniell og kulturell betydning i Forsvaret og for forsvarskulturen, er også et viktig ansikt utad for Forsvaret mot det sivile samfunn, og i så måte en viktig kulturaktør. Har Kulturministeren, med det overordnede ansvar for kultur i Norge, noen formening i forhold til at den kulturelle infrastrukturen kan bli vesentlig endret i tiden fremover?»
Viktig kulturbærer
I svaret sitt anerkjente kulturminister Linda Hofstad Helleland Forsvarets musikks seremonielle og kulturelle betydning.
– Forsvarets musikk er en viktig kulturbærer. Som Kulturminister kan ikke jeg kommentere
det pågående arbeidet med langtidsplanen for forsvaret, men jeg kan forsikre representanten Liadal om at regjeringen anerkjenner betydningen av Forsvarets kulturelle aktivitet, sa Helleland.
Hun trakk også frem korpsenes rolle i regionene, både som forsvarets ansikt i møte med sivilbefolkningen og deres betydning i den kulturelle infrastrukturen.
– Det at endringer i Forsvarets aktivitet også vil påvirke det sivile samfunnet er åpenbart. Dette er noe regjeringen tar med seg i behandlingen av langtidsplanen.
Helleland forsikret på spørsmål om hun hadde hatt kontakt med forsvarsministeren om Forsvarets musikk at hun som kulturminister har en god dialog med sine kollegaer i regjeringen, inkludert forsvarsministeren. Men hun viste også til at det både fra Arbeiderpartiets side for øvrig, og regjeringshold, ble vektlagt et engasjement på Forsvarets operative funksjoner.
Ikke naturlig å svare
Liadal spurte også om de militære kulturinstitusjonene i dag anses som mindre viktige enn da Stortingsmelding 33 kom for seks år siden.
– Som representanten Liadal godt kjenner til, ligger Forsvarets musikkorps under Forsvarsministerens portefølje. Det er ikke kulturministerens profesjonelle ansvar, og det er ikke naturlig for meg å kommentere langtidsplanen for forsvaret, sa Helleland
 Hun gjentok så sitt syn på Forsvarets rolle som kulturbærer, påpekningen av Arbeiderparitets engasjement for Forsvarets opperative evne tidligere i spørretimen, og avsluttet med at resultatene av regjeringens arbeid med langtidsplanen er naturlig å komme tilbake til når regjeringens arbeid er avsluttet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.