«Operapub» i Oslo legger ned

Underwater pub vil trolig ha sin siste operakveld torsdag 28. juni.

Garage kan bli stengt fra nyttår

Rockeklubben i Bergen har mottatt begjæring om utkastelse etter manglende betaling av regninger.

Slutt for Fjøsfestivalen

Etter 13 år og ni festivaler takker festivalen på Melhus i Sør – Trøndelag for seg.

Et land uten kultur er intet å forsvare

Det er urimelig at nedleggelsen av Forsvarets musikk blir satt opp mot forsvarsevnen, skriver Eivind Hermansen (H) og Tor Woldset (FrP) i kulturkomiteen i Bergen kommune.

Usikker fremtid for militærkorpsene

Mye tyder på at flere – eller alle – av forsvarets korps vil bli foreslått nedlagt når forsvarssjefen skal gi sitt råd til regjeringens langtidsplan for forsvarets struktur.

Kulturrådet legger ned egen støtteordning for barn og unge.

Prosjekter rettet mot målgruppen må nå søke støtte i de enkelte fagområders fagutvalg.