Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret (Foto: Eivind Senneset)

Går i krigen for militærkorpsene

Høyre-representanter på Stortinget engasjerer seg for å bevare militærkorpsene som er foreslått nedlagt.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Flere av Høyres stortingsrepresentanter går nå sammen for å bevare militærkorpsene, blant annet lederen av Stortingets kulturkomité, Høyres Svein Harberg. Med på laget har han Kårstein Eidem Løvaas, Stefan Heggelund, Sigurd Hille, Frank Jenssen og Kent Gudmundsen.
– Vi ønsker å kjempe for å bevare våre militære korps, og håper at debatten om FMR fremover kan bringes inn på rett spor, nemlig den faglige diskusjonen om Forsvarets fremtidige forsvarsevne og struktur, sier representantene i en pressemelding.
Svært mange av høringssvarene til Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) handler om korpsenes fremtid. Representantene fra Høyre er bekymret for at den øvrige og viktigste diskusjonen om Forsvarets fremtid kommer i bakgrunnen på grunn av støyen dette skaper.
Kulturpolitisk betydning
Representantene sier de setter pris på og forstår det engasjement som er for korpsene.
– Det er ikke tvil om at de militære korpsene har stor kulturpolitisk betydning. De er en del av grunnfjellet i det lokale og regionale musikkliv der de er lokalisert. Over 60 heltidsstillinger står i fare for å forsvinne, og det lokale kulturlivet mister, i tillegg til utallige kulturopplevelser, dirigenter og ildsjeler med svært høy kompetanse.
Representantene mener også det er viktig å understreke den seremonielle funksjonen korpsene har. Blant annet ved statsbesøk eller militære begravelser.
Strukturen korpsene har i dag er helt i tråd med Høyres ønske om maktspredning og kulturspredning ut til det ganske land. Det er derfor helt naturlig at kulturfraksjonen, og distriktsrepresentanter fra de stedene det finnes militære korps, engasjerer seg for å bevare korpsene.
– Vi har imidlertid stor respekt for den tøffe oppgaven forsvarsministeren har i prioriteringene for å etablere et fremtidig godt forsvar. 
Korpsene som vil bli berørt av de foreslåtte endringene er:
Forsvarets Stabsmusikkorps (FSMK), Oslo
Sjøforsvarets musikkorps (SFMK), Bergen, tidligere Forsvarets Musikkorps Vestlandet
Luftforsvarets Musikkorps (LFMK), Trondheim, tidligere Forsvarets musikkorps Trøndelag
Forsvarets Musikkorps Nord-Norge (FMKN), Harstad
Kongelige Norske Marines Musikkorps (KNMM), Horten, populært kalt Marinemusikken

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.