Sjøforsvarets Musikkorps (Tidligere Forsvarets musikkorps vestlandet) holder til i Bergen Foto: Forsvaret

Kulturministeren til spørretimen for å svare om Forsvarets musikk

Hege Haukeland Liadal (Ap) mobiliserer for å gjøre de foreslåtte kuttene til et kulturpolitisk spørsmål.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Forsvarssjefens råd til regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur ble lagt frem i oktober. Her ble det anbefalt det å samle Forsvarets musikk til ett sted, og redusere antallet korps. Saken er nå oppe til behandling i regjeringen før den om kort tid vil legges frem for Stortinget.
Les også: Forsvarets musikk — igjen!
Spørretime-spørsmål
Arbeiderpartiets kulturpolitiske talskvinne, Hege Haukeland Liadal, har nå bedt Kulturministeren om å svare for korpsenes kulturelle betydning i Stortingets spørretime neste uke:
«Forsvarets Musikkorps, som i tillegg til å ha en viktig seremoniell og kulturell betydning i Forsvaret og for forsvarskulturen, er også et viktig ansikt utad for Forsvaret mot det sivile samfunn, og i så måte en viktig kulturaktør. Har Kulturministeren, med det overordnede ansvar for kultur i Norge, noen formening ift at den kulturelle infrastrukturen kan bli vesentlig endret?»
Les også: Et land uten kultur er intet å forsvare

Hege Haukeland Liadal Foto: Arbeiderpartiet

Hege Haukeland Liadal Foto: Arbeiderpartiet (Foto: )


– Vi ønsker å legge press på den kulturelle verdien musikkorpsene har, og vil nå synliggjøre denne viktige, sideordnende verdien korpsene har. Vi mobiliserer nå ikke bare på det rent forsvarspolitiske, men også det kulturpolitiske, sier Liadal om bakgrunnen for at hun vil ha Kulturministeren i tale.
– Hvor viktig mener dere at Forsvarets Musikk er?

– Arbeiderpartiet har hele tiden vært tydelige på at korpsene utfører et viktig oppdrag. De har en spesiell stilling i det vi kan kalle for kultur-Norge. Det at vi evner å spre profesjonelle musikere ut i hele landet, både gjennom de arbeidsoppgaver de har gjennom Forsvaret, men også den store verdien de har for den lokale kulturskapningen, er viktig.
Kulturell verdi
Liadal trekker frem korpsenes bistand til lokale kulturskoler, regionteater og andre arenaer der musikernes kompetanse bidrar til det lokale kulturlivet som eksempler på hvorfor korpsenes sideordnende funksjon er noe hun kjemper for.
– Jeg ønsker, håper og tror at Kulturminsteren er tydelig på den store verdien Forsvarets musikkorps har i Norge. Og jeg spør slik at vi kan være sikre på at vi har en Kulturminister i Norge som vil kjempe for at den funksjonen også vil bestå i fremtiden.
– Verdiene du trekker frem er naturlig knyttet mer til et kultur- enn et forsvarsområde. Ser du noen alternative finansieringsmodeller der korpsene kan bestå utenfor Forsvaret?
– Nei. Jeg ønsker at korpsene skal bestå i forsvarsbudsjettet, nettopp fordi kulturbudsjettene er så mye mindre. Jeg ønsker at vi skal slutte å diskutere deres mulige fremtid så ofte som vi gjør, og gi dem forutsigbarhet over litt lenger tid. Jeg mener det lar seg kombinere å plassere korpsene i forsvarsbudsjettet og samtidig synliggjøre den kulturelle verdien korpsene har.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev