Onsdag 24. august 2016 var det høring i Forsvarskomiteen om langtidsplanen for Forsvaret. Representanter fra MFO, Norsk Komponistforening, NOPA, Norsk musikkråd og Norges Korpsforbund var tilstede. Foto: Stortinget

Tybring-Gjedde: – Er dere i rett høringssal?

Under høringen om Forsvarets langtidsplan møtte forkjemperne for Forsvarsmusikken kritiske spørsmål fra blant andre komitemedlem Christian Tybring-Gjedde (FrP).

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Som en del av den nye langtidsplanen for Forsvaret er det foreslått å legge ned flere av Forsvarets musikkorps og samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted. Målet er å spare penger og sørge for at midlene som brukes på Forsvaret går til nettopp Forsvarets oppgaver.
Under den muntlige høringen onsdag denne uken stilte musikkforsvarerne mannsterke hos Forsvarskomiteen.
Hans Ole Rian (MFO), Eline Moe Megalis (Norsk musikkråd), Jørgen Karlstrøm (Norsk Komponistforening og NOPA) og Rita Hirsum Lystad (Norges Korpsforbund) argumenterte sterkt for at kuttet i musikkvirksomheten ville gå ut over ikke bare norsk kulturliv, men også Forsvarets omdømme og kontakt med sivilbefolkningen.
Men Utenriks- og forsvarskomiteen, som skal behandle saken før den skal opp i Stortingen, hadde flere spørsmål til musikkrepresentantene. Komitemedlem og Fremskrittsparti-politiker Christian Tybring-Gjedde lurte på om de oppmøtte var i riktig høringssal.

– Det som Forsvarets musikk skal dekke er det som er relevant for Forsvaret. Og dersom dere ønsker å utvide med mer musikk og ha flere musikkorps så bør det kanskje gå for eksempel på kulturbudsjettet eller andre budsjetter. Sånn sett er dere kanskje i feil høringssal? spurte Tybring-Gjedde.
– Dumt
– Det blir jo litt dumt. Forsvarets musikk er jo en del av Forsvaret, og dermed en del av Forsvarsdepartementets ansvar. Hvorfor han vil ha det til en annen komite, skjønner ikke jeg, sier leder i Musikernes Fellesorganisasjon Hans Ole Rian.

Hans Ole Rian Foto: @asamaria.com

Leder i Musikernes Fellesorganisasjon Hans Ole Rian. Foto: @asamaria.com (Foto: asamaria.com)


-Når det er sagt så kunne kanskje Kulturkomiteen ha uttalt seg om saken. Vi sendte vårt høringssvar til dem også, til orientering, sier han til Ballade etter høringen.
Han synes ellers at musikkorganisasjonene fikk fremført budskapet godt. I sitt høringssvar understreker MFO at forsvarsmusikken har en undervurdert verdi for både forsvarsevnen innad i Forsvaret, og for forsvarsviljen utad i samfunnet.
– Vi fikk mange spørsmål fra komiteen, og jeg fikk også gode tilbakemeldinger fra enkeltmedlemmer etterpå. Men bortsett fra det så vet vi jo ikke hvordan det kommer til å gå, sier han.
– Forsvar ikke bare våpen
Også Komponistforeningen er aktive motstandere av det nye forslaget. I sitt høringssvar trekker de frem forsvarskorpsenes rolle i fremføringen av ny musikk.
– Det kan ikke understrekes sterkt nok. Forsvarskorpsene er blant de aller viktigste fremføringsinstitusjonene vi har, ofte viktigere enn orkestrene, sier Jøgen Karlstrøm, leder i komponistforeningen.


Han stiller seg bak de andre musikkorganisasjonene som var til stede under høringen.
– Jeg synes vi fikk vis frem både de samfunnsmessige, kulturelle og forsvarsmessige perspektivene på Forsvarsmusikken. Særlig det forsvarsmessige tror jeg kanskje at enkelte i komiteen har undervurdert. Vi fikk spørsmål som gikk på hvorvidt musikken egentlig har noe med Forsvaret å gjøre. Det har det jo åpenbart. Forsvarsevne er ikke bare knyttet til våpen, sier Karlstrøm.
– Hva synes du om Tybring-Gjeddes spørsmål om dere var i feil høringssal?
– Vi var definitivt i riktig høringssal. Forsvaret har ansvar på andre områder enn det rent militære, det har også sivile funksjoner. Men det går an å se på andre mulige løsninger med for eksempel en delt finansiering mellom Kulturdepartementet og Forsvarsdepartementet. Men det må i så fall utredes, slik Hans Ole Rian påpekte, sier Karlstrøm.
Forsvarskomiteen skal gi sin innstilling til Stortinget innen 4. november.
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.