Kongelig Norsk Marines musikk korps i Horten Foto: Forsvaret

Vil legge ned to av fem korps

Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Kongelig Norsk Marines musikkorps i Horten kuttes i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Regjeringen presenterte fredag Langtidsplanen for Forsvaret. Her kom det frem at Regjeringen foreslår å legge ned Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Kongelig Norsk Marines musikkorps i Horten.
Forsvarets musikkorps i Nord-Norge i Harstad og Forsvarets stabsmusikkorps i Oslo og Sjøforsvarets musikkorps i Bergen får fortsette. I tillegg vil Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps og ordningen med lokale heimevernskorps videreføres.
Det forslås at nedleggelsene gjøres snarest og senest innen utgangen av 2017.
Ifølge meldingen vil Forsvarets musikk i fremtiden bestå av rundt 100 årsverk, hvor omlag 90 vil være profesjonelle musikere. Forslaget innebærer at rundt 80 årsverk forsvinner. Innsparingen vil bli på nærmere 70 millioner kroner per år, med virkning fra 2021.
200 års historie forsvinner
Korpset i Trondheim har vært nedleggingstruet en rekke ganger. Nå knyttes kuttet til at regjeringen etter alt å dømme legger opp til en massiv overføring av andre luftressurser til Midt-Norge, skrev Adresseavisen fredag morgen.
Korpset har en nesten 200 år gammel historie. Det ble opprettet i 1818 som 5. brigades musikkorps og senere som 5. divisjons musikkorps og Forsvarets Musikkorps Trøndelag. Sin nåværende form har korpset hatt siden 2006.
Færre enn innstilling
Korpset i Horten fylte nylig 195 år. Marinemusikkens sjef Truls Sanaker sa dette til Gjengangeren da Forsvarssjefens innstillingen ble lagt frem i fjor høst:
– Rådene fra forsvarssjefen går lenger enn den konsulentrapporten som anbefalte å redusere fem musikkorps til tre. Og her er ingen musikkfaglige hensyn ivaretatt, så vidt jeg kan se av forsvarssjefens rapport.
I innstillingen fra Forsvarssjefen var det altså foreslått å kutte alle Forsvarets fem korps, og organisere Forsvarets musikk med en enhet i Oslo. Dette førte til mange protester, og regjeringen har altså valgt å foreslå kutt av kun to korps.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.