Ny runde om retten til rimelig vederlag

Forslaget om ny åndsverklov skal mandag igjen behandles i Stortinget. NKF ønsker deler av forslaget ut på ny høringsrunde.

Foreslår fond for å få ny musikk på radio

NOPA legger frem forslaget på vegne av en samlet musikkbransje på Stortinget i dag.

Omstridt paragraf strykes fra forslaget til ny åndsverklov

Opphavere har blitt hørt av Stortinget, som nå avviser hele paragraf 71 i lovforslaget.

Kulturrådet inviterer til innspillsrunde om regionale sentre og nettverk for musikk

Høringsnotat vil bli sendt ut 23. februar, innspillsmøte vil bli avholdt under by:Larm og høringsfrist blir 3. april i år.

Tybring-Gjedde: – Er dere i rett høringssal?

Under høringen om Forsvarets langtidsplan møtte forkjemperne for Forsvarsmusikken kritiske spørsmål fra blant andre komitemedlem Christian Tybring-Gjedde (FrP).