Kulturrådet inviterer til innspillsrunde om regionale sentre og nettverk for musikk

Høringsnotat vil bli sendt ut 23. februar, innspillsmøte vil bli avholdt under by:Larm og høringsfrist blir 3. april i år.

Kalender

Kulturrådet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utvikle strukturen i de regionale sentrene og kompetansenettverkene for musikk. Det gjelder de regionale sentrene for jazz, for folkemusikk, kompetansesentrene og nettverkene mellom sentrene. Kulturrådet arbeider med å kartlegge sentrenes virksomhet og regionale forutsetninger og muligheter.

I prosessen vil Kulturrådet åpent invitere aktørene i feltet til å komme med innspill til et høringsnotat om sentrene og deres betydning i musikkfeltet. Notatet blir sendt ut 23. februar med høringsfrist 3. april. Kulturrådet inviterer også til et innspillsmøte i Oslo i forbindelse med by:larm 3. mars fra kl 9-11.

– Vi håper med dette på innspill fra et bredt tilfang av aktører, musikere og organisasjoner i musikkfeltet, og fra regional og kommunal forvaltning, skriver Kulturrådet i en pressemelding.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev