Kulturrådet inviterer til innspillsrunde om regionale sentre og nettverk for musikk

Høringsnotat vil bli sendt ut 23. februar, innspillsmøte vil bli avholdt under by:Larm og høringsfrist blir 3. april i år.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kulturrådet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utvikle strukturen i de regionale sentrene og kompetansenettverkene for musikk. Det gjelder de regionale sentrene for jazz, for folkemusikk, kompetansesentrene og nettverkene mellom sentrene. Kulturrådet arbeider med å kartlegge sentrenes virksomhet og regionale forutsetninger og muligheter.

I prosessen vil Kulturrådet åpent invitere aktørene i feltet til å komme med innspill til et høringsnotat om sentrene og deres betydning i musikkfeltet. Notatet blir sendt ut 23. februar med høringsfrist 3. april. Kulturrådet inviterer også til et innspillsmøte i Oslo i forbindelse med by:larm 3. mars fra kl 9-11.

– Vi håper med dette på innspill fra et bredt tilfang av aktører, musikere og organisasjoner i musikkfeltet, og fra regional og kommunal forvaltning, skriver Kulturrådet i en pressemelding.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev