Er det mulig å se for seg et ressurssenter hvor både penger og kompetanse i større grad følger musikken og kunstneren?

Dette er et av spørsmålene som stilles i et innspillsnotat fra Kulturrådet om fremtiden til regionale sentre og nettverk for musikk.

Kulturrådet inviterer til innspillsrunde om regionale sentre og nettverk for musikk

Høringsnotat vil bli sendt ut 23. februar, innspillsmøte vil bli avholdt under by:Larm og høringsfrist blir 3. april i år.