Utsnitt fra forsiden av rapporten Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015

Fortsatt vekst i Musikkmarkedet

Rapport fra Kulturrådet viser at vinyl og dagligvare-kampanjer får fart på det fysiske salget. Også konsertmarkedet vokser.

Kalender

Flagstad – The Opera VERDENSPREMIERE

11/06/2021 Kl. 18:00

Innlandet

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Mandag slipper Kulturrådet rapporten Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015. Rapporten presenterer den samlede omsetning for hver av bransjene i 2015.
Statistikkene som presenteres på et seminar i Oslo samler dermed rapporten «musikk i tall» og «litteratur i tall» som tidligere var separate rapporter. I tillegg har altså visuell kunst kommet til.
Tallene viser at den norske musikkbransjen i fjor omsatte for 3,7 mrd. kroner. Det er en vekst på fem prosent sammenlignet med 2014.
Halve omsetningen fra konserter
Litt over halvparten av den totale omsetningen kommer fra konsertvirksomhet. Omsetningen var på 1 929 millioner kroner, noe som er en vekst på fire prosent fra året før. Seks prosent av omsetningen kom fra eksport, med flest konserter i USA og Tyskland. 19 prosent av konsertene i Norge ble arrangert i Oslo.
Det finnes ingen statistikk som dekker norskandel for hele konsertfeltet, men Festivalstatistikk 2015 viser at 55 prosent av honorarene på festivalfeltet gikk til norske kunstnere og utøvere.
Mer fysisk salg
Salgsinntekter fra innspilt musikk og vederlag og rettighetsinntekter utgjør hver sin fjerdedel av den totale omsetningen
Fysisk salg har falt om en ser hele perioden fra 2012 til 2015 under ett. Fra 2014-2015 har imidlertid nedgangen snudd. Sammenliknet med året før steg omsetningen for fysisk salg i 2015 med 48 prosent.
Rapporten forklarer årsakene til veksten med et betydelig høyere salg av vinyl. Vinyl solgte hele 69 prosent mer i 2015 enn i 2014. I tillegg har CD-salget i dagligvaremarkedet hatt en oppsving etter flere kampanjer. Rapporten har dessuten fått tilgang til tall fra en distributør som tidligere ikke var med i tellingen, slik at tallgrunnlaget nå er bredere.
Omsetningen fra nedlasting stuper. Omsetningen var hele 44 prosent lavere enn i 2014. Samtidig har det vært en nær fordobling av omsetningen fra strømming siden 2012, med fortsatt vekst på 10 prosent fra 2014 til 2015.
Mer norsk musikk
Norsk musikk er i denne rapporten definert som musikk gitt ut på norske plateselskap. Norskandelen i 2015 var med denne definisjonen på 26 prosent. Dette er en økning fra 22 prosent i 2014.
Norske artister topper også både album og singellister. Uten nødvendigvis å være talt med i norskandelen. Kygo er mest strømmet på både Spotify og Tidal, i tillegg til at han topper VGs-singelliste. Susanne Sundfør står for det fjerde mest solgte albumet i 2015.
Svak vekst for vederlag
Inntekter fra vederlag- og opphavsrettlige inntekter utgjorde i fjor 915 millioner kroner. Dette er en økning på to prosent fra 2014. Eksportandelen av inntektene har vært relativ stabil fra 2012 og utgjorde i fjor ni prosent av inntektene. De fleste av disse inntektene kommer fra Danmark og Sverige. En nedgang i Sverige sammenliknet med 2014, veies til dels opp av vekst i Tyskland.
Veksten for opphavsrettlige inntekter har flatet ut, og var i fjor på én prosent sammenliknet med 2014. For hele perioden 2012-2015 steg disse inntektene med gjennomsnitt fire prosent. Inntektene fra fremføringsrettigheter steg derimot med syv prosent fra 2014 til 2015. TV står for størst andel av dette.
De mekaniske rettighetene har stått på stedet hvil. Det samme gjelder inntekter kategorisert under «andre vederlagsinntekter», som inkluderer blant annet privatkopi-inntekter og undervisningsinntekter. Sammenlikner man sistnevnte med 2012, har det imidlertid vært en halvering av inntektene fra 2012.
Ulike definisjoner for hva som er norsk musikk gjør at radiotallene spriker. Gramo-tallene viser en vekst i norskandelen fra 37 til 43 prosent. Tonos tall viser derimot en norskandel på 38 prosent.
Sverige størst i Norden
Rapporten sammenlikner også med Danmark og Sverige. Her har Norge lavest omsetning, og en gjennomsnittlig lavere vekst enn Sverige, men høyere enn Danmark for perioden 2012-2015.
Sverige skiller seg særlig ut med en vesentlig høyere vekst i konsertmarkedet. Men det bemerkes også at de i Sverige kan være flinkere til å signere svenske artister på svenske selskap, slik at inntektene registreres som svenske.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Videoprodusent

Den Norske Opera & Ballett

Solo SLAGVERK m/pl.til pauker

Arktisk Filharmoni

Prosjektleder

Kulturkollektiv Bodø

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens for Artists

Hovedinstrumentlærer trompet

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hovedinstrumentlærer tuba

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Samspill/ interpretasjon klaver

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Leder for strykeorkester aldersgruppen 8-12

Musikk på Majorstuen skole/ Musikkskolen Barratt Due

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev