Skjermdump forside Musikk i tall 2014, utsnitt foto av Kristoffer Myskja

Musikk i Tall 2014

Den norske musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder kroner i fjor, og strømming kompenserer både fall i fysisk salg og nedlasting.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Rapporten Musikk i tall 2014 beregner den økonomiske verdien av musikkbransjen i Norge for 2014. Dette er tredje året Rambøll Management Consulting legger frem denne rapporten basert på bransjens egne tall.
Musikk i tall 2014 viser at norske musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder kroner i 2014. Dette tallet inkluderer salg av innspilt musikk, inntekter fra konsertvirksomhet, dvs. Billettinntekter, samt vederlag og opphavsrettslige inntekter og eksport.
Omsettingen er to prosent lavere enn i 2013. Men sammenliknet med 2012 er dette en vekst på hele syv prosent.
I likhet med tidligere år kommer litt over halvparten av den totale omsetningen fra konsertfeltet. De øvrige inntektene fordeler seg likt mellom salg av innspilt musikk og vederlag og opphavsrettlige inntekter. Utviklingen er også ganske lik den man ser i Sverige og Danmark.

Les hele rapporten her

Strømming kompenserer
Fysisk salg fortsetter å falle. Det samme gjør inntektene for nedlastning. Sistnevnte har hatt en nedgang på 28 prosent fra 2012 mens salgsinntektene for fysiske format har gått ned med hele 65 prosent i perioden. Men denne nedgangen mer enn kompenseres gjennom økningen i omsetningen fra strømming.
Fra 2012 til 2014 økte omsetningen fra strømming med hele 78 prosent. Fra 2013 til 2014 var veksten på 15 prosent. Samlet sett økte inntektene fra innspiltmusikk dermed med 7 prosent i perioden.
Stabil eksportvekst
Musikkeksporten har hatt en stabil vekst og utgjør seks prosent av den samlede omsetningen. Dette er tilsvarende andel som 2012 og 2013. Verdien på norsk eksport er samlet 223 millioner NOK, en vekst på fem millioner kroner fra 2013 til 2014.
Eksporten vokser på konsertområdet og på innspilt musikk. Eksportinntektene for innspiltmusikk har vokst med 65 prosent de siste tre årene. Inntektene fra konsertvirksomhet i utlandet har vokst med 10 prosent sammenliknet med foregående år. Noe av veksten kan tillegges mer reisevirksomhet fra symfoniorkester, samt at gjennomsnittshonoraret for artister som har reist ut har vokst. USA har nå også gått forbi Tyskland som topp-destinasjon for norske band.
Vederlag og opphavsrettslige inntekter fra utlandet kan ikke vise til sammen trend. Sammenliknet med 2013 er det et fall på 13 prosent. Ser man på hele perioden 2012-14 er det derimot en vekst på tre prosent. Endringen skyldes hovedsakelig fall i de mekaniske rettighetene, som igjen henger sammen med nedgang i fysisk salg. Fremføringsrettigheter er i vekst og utgjør i 2014 for første gang den største andelen av omsetningen fra utlandet.
Sverige dobbelt så store
Rapporten sammenlikner også Norge med Sverige og Danmark. Sveriges omsetning var mer enn dobbelt så stor som den norske musikkbransjens omsetning i 2014. Danmarks tall inkluderer områder som ikke er med i hverken Norge eller Sverige, dette gjør at Norges tredjeplass i Norden ikke er like lav som den kan se ut.
Ser man på den totale omsetningen i forhold til antall innbyggere, ligger da også omsetningen i den norske musikkbransjen nærmere nivået i nabolandene: I 2014 omsatte den norske musikkbransjen tilsvarende NOK 675 per innbygger, mens omsetningen innbygger i Sverige var NOK 769.
Rapprtendringer
Årets rapport har et større datagrunnlag enn de foregående, ettersom plateselskapene har frigitt mer eksportdata. Endringene i datagrunnlaget har ført til justeringer i totaltallene sammenlignet med tidligere rapporter. Tallene er tilbakeskrevet, slik at tallene er sammenliknbare i Musikk i tall 20014, men leser av tidligere rapporter vil se avvik. I tillegg er metodenotat – som blant annet Ballade etterlyste i fjor – lagt ved.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev