Svensk musikkbransje opp 25 prosent siden 2009

Det viser den svenske Musikk i tall-rapporten.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Rapporten «Musikbranschen i siffror» ble lagt frem onsdag denne uken. Rapporten , som måler verdien på inntektene i det svenske musikkmarkedet i 2014, har blitt lagt frem årlig siden 2010. Bak undersøkelsen står paraplyorganisasjonen Musikksverige.
«Musikbranschen i siffror» er tilsvarende den norske rapporten «Musikk i tall» som har blitt utført av selskapet Rambøll siden 2012.
Nytt i årets svenske rapport er en oversikt over inntektsfordelingen. Denne statistikken viser at under 1 prosent av foretakene står for over halvparten av inntektene. Ser man på inntektsutviklingen over tid viser rapporten samtidig at bransjen samlet sett har hatt en vekst på 25 prosent fra 2009-2014.

Fordeling av de totale inntektene i det svenske musikkmarkedet i 2014


Hovedfunnene i rapporten er:
Inntektene i Sverige og fra utlandet gikk opp til 8,2 milliarder SEK i 2014, som tilsvarer en økning på 5 prosent sammenlignet med 2013.
Av musikkbransjens totale inntekter utgjør konsert 51 prosent, opphavsrettslige inntekter 27 prosent og innspilt musikk 22 prosent.
Samtidig som det meste av opphavsrettslige inntekter kommer fra hjemmemarkedet, ligger Sverige i toppen om man sammenlikner rettighetshavere internasjonale økonomiske fremgang. Den opphavsrettslige eksporten har økt med nær 18 prosent fra 2009.
Omtrent en halv milliard av den samlede økningen på 1,6 mrd SEK i perioden 2009-2014 kommer fra eksportinntekter.
Eksporten i 2014 gikk opp til 1,5 milliarder SEK og økte dermed med 29 prosent sammenlignet med 2013.
Konserttall fra 2007
Svenske konserter og turneer og utenlands i 2014 innbrakte 421 millioner SEK i 2014. Det sammenlignes med konserteksporten i 2007 som var 726 millioner SEK.
Konsertmarkedet har hatt egne undersøkelser tilbake til 2007. Årsaken til halveringen i inntekter forklarer rapporten delvis gjennom å vise til finanskrisen. Dette gir også indikasjoner på at de samlede tallene ikke ville sett så positive ut om rapporten også hadde inkludert tall før de øvrige deler av musikkbransjen tilbake til 2007.
Hvor blir pengene av?
Et annet spørsmål rapporten stiller – uten gi klare svar – er hvor de økte inntektene tar veien? Det antydes imidlertid at noe av forklaringen kan ligge i inntektsfordelingen i den hit-orienterte delen av bransjen. 86 prosent av omsetningen i bransjen kommer fra kun 13 prosent av aktørene.
Rapporten har ikke tatt høyde for valutaendringer i perioden. Inntekstutviklingen sier heller ikke noe om økonomisk gevinst eller lønnsomhet, siden kostnads- og investeringsutviklingen i perioden ikke er undersøkt.
Les hele rapporten her

Stillinger

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev