Hvorfor viser Musikk i tall bare deler av bildet?

Mens BI:CCIs rapport om kreativ næring tar for seg både verdiskaping, sysselsetting og flere ledd i verdikjeden, ser Kulturrådets rapport kun på omsetning.

Musikk i Tall 2014

Den norske musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder kroner i fjor, og strømming kompenserer både fall i fysisk salg og nedlasting.