Utsnitt forsiden på rapporten Vekst 2020

Stor optimisme i musikkbransjen

Rapporten Vekst 2020 – et fremtidsbilde av norske musikkselskaper viser at nesten alle musikkselskap forventer eksport-vekst.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Music Norway har laget rapporten Vekst 2020 – et fremtidsbilde av norske musikkselskaper. Formålet med rapporten er å kartlegge vekstambisjonene og rekrutteringsbehovet i norske musikkselskaper med eksportrettet virksomhet, fram mot 2020.
Les hele rapporten her: Vekst 2020 – et fremtidsbilde av norske musikkselskaper
38 musikkselskaper er med i undersøkelsen. Blant dem majorselskapene Universal, Sony og Warner. Selskapene i undersøkelsen omsatte samlet sett for over 1 milliard kroner i 2015. Den totale omsetningen i hele bransjen, inkludert opphavsrettsorganisasjoner og liveaktører, var i 2014 på til sammen 3,5 milliarder kroner.
Forventer stor vekst
92 prosent av respondentene oppgir at de kommer til å vokse i årene som kommer. Av disse forventer 58 prosent at omsetningen vil vokse med mer enn 8 prosent årlig. Veksten i musikkbransjen lå ifølge Musikk i tall på 6 prosent i 2014. Eksportandelen til selskapene ligger på 13 prosent i dag.
Svarene viser videre at antall selskaper som satser utenlands trolig vil øke frem mot 2020. Størst prosentvis økning finner vi i de asiatiske, primært Sør-Korea og Japan, og vest-europeiske markeder utenom UK og Tyskland.

Flere ansatte

2 av 3 selskaper planlegger å øke antall ansatte i løpet av en fireårsperiode, og en tredjedel av disse ser for seg å utvide med mellom tre til fem personer over en fireårsperiode.
– Disse funnene vitner om sterk optimisme og flere konkrete planer om økt satsing internasjonalt. Momentet vi skandinaver opplever på verdensmarkedet for øyeblikket gjenspeiles i fremtidstroen til norske musikkselskaper, sier leder Katrine Synnes Finnskog i Music Norway i en pressemelding.
Jobbannonser står imidlertid for kun 16 prosent av nyansettelser i bransjen. 68 prosent av selskapene rekrutterer primært gjennom nettverk.

Stillinger

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev