Omstridt paragraf strykes fra forslaget til ny åndsverklov

Opphavere har blitt hørt av Stortinget, som nå avviser hele paragraf 71 i lovforslaget.

Kalender

Tirsdag var det høring i Stortinget om regjeringens forslag til ny åndsverklov. Onsdag aksjonerte en rekke artister mot paragraf 71, i regi NOPA og GramArt. Begge organisasjonen, samt en rekke andre organisasjoner som organiserer opphavere har undertegnet et opprop mot nettopp denne paragrafen.

Fredag melder NRK at opphaverne har blitt hørt. Stortinget avviser den omstridte paragrafen i lovforslaget.

Svein Harberg, som er komitéleder i familie- og kulturkomiteen i Stortinget, sier til NRK at komiteen rettet et spørsmål til kulturministeren med spørsmål om hva konsekvensen ville være ved å ikke vedta paragrafen.

– Svaret var at det ikke vil ha noen negative konsekvenser, og dermed er det flertall for å trekke hele paragrafen. Det er greit å få bort den tvilen, for intensjonen har vært å ivareta kunstnernes interesse, sier han til NRK.

I pargrafen som nå skal strykes er denne: ”Opphavsrett til åndsverk som er skapt av en arbeidstaker går over til arbeidsgiveren i den utstrekning arbeidsforholdet forutsetter at det skapes åndsverk, og slik overgang er nødvendig og rimelig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål.”

Ingrid Kindem Foto: Anne Valeur (Foto: Anne Valeur)

Under høringen tirsdag kom det frem at blant annet TV 2 advarte mot fjerning av paragrafen ettersom det fra deresståsted vil kunne føre til usikkherhet og tvister. Styreleder Ingrid Kindem i NOPA pekte på sin side mot frilansere i musikkfeltet har mange oppddragsgivere og at TV-produsenter bare en bit av dette bildet.

– Vederlaget komponister og tekstforfattere får gjennom TONO for bruk av musikken, er en vesentlig og nødvendig del av den totale inntekten, ikke minst i forbindelse med oppdrag for TV-bransjen. En overdragelse av rettigheter, retten til å gjøre endringer og videreoverdragelse kan få store konsekvenser for komponister og tekstforfattere. Vi må få oversikt over hva dette innebærer for oss, sa Kindem til Ballade etter høringen.

Ba om fjerning
NOPA ba derfor Stortinget om at hele paragrafen måtte fjernes, i hvert fall inntil konsekvenser ville bli utredet bedre. Kindem vil imidlertid ikke ta seieren på forskudd etter at Stortingets avvisning av paragrafen ble kjent.

– Konsekvensene av par 71 har ikke vært skikkelig utredet for vår del. Slik sett er det bra om hele paragrafen strykes. Par 71 har fått mye fokus. Det er andre punkter som er endret eller tatt ut i prosessen fra utkast til lovforslag. Vi håper vi kan se nærmere på det i innspurten slik at loven som blir vedtatt lever opp til intensjonen, nemlig at det skal være mulig for kunstnerne å leve av det de skaper, skriver Kindem i en melding til Ballade.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Daglig Leder

Stiftelsen Folken

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev