Omstridt paragraf strykes fra forslaget til ny åndsverklov

Opphavere har blitt hørt av Stortinget, som nå avviser hele paragraf 71 i lovforslaget.