Åndsverkloven utsettes

Partiene på Stortinget skal ha kommet til enighet om at behandlingen av åndsverkloven utsettes til etter valget.

Kalender

Cute Aggression

30/09/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera 1. oktober

01/10/2022 Kl. 15:30

Oslo

Cikada duo på Nødutgangfestivalen

01/10/2022 Kl. 20:00

Nordland

Behandlingen av åndsverkloven er utsatt til etter valget. Årsakene er i følge saksordfører Arild Grande (Ap) flere:

– Det har kommet svært sterke reaksjoner på regjeringens forslag til ny lov. Det har vært en rotete håndtering av kulturministeren. Og det vi sto igjen med, er en lov som har en slagside i disfavør rettighetshavere, sier Grande til Ballade.

Les også: Angriper skolefritak

Han trekker også frem at det har kommet mange innspill både før og under høringen i Stortinget for knappe to uker siden, som komitéen gjerne vil behandle på en skikkelig måte.

– Vi vil ha en lov som både tar vare på rettighetshavere, samtidig som den legger til rette for investeringer i nytt norsk innhold. For å sikre at vi får den behandlingen en slik viktig lov fortjener, ble vi enige i dag om at saken bør utsettes til etter valget.

Les også: Åndsverkloven som forsvant i det BLÅBLÅ

Beslutningen om å utsette behandlingen var enstemmig i komitéen.

– Var det noe som var særlig utslagsgivende for utsettelsen?

– Det var for det første opptakten til komitébehandlingen som var preget av sterke reaksjoner, og rot fra statsrådens side. Vi så også at alle kunstnerorganisasjonene samlet seg i et svært tydelig innspill på en rekke paragrafer. Vi ønsker at balansen skal bli bedre i hele loven. Dette ble vanskelig å oppnå på bare en ukes behandlingstid. I sum synes vi det derfor det var riktig å utsette behandlingen.

Les også: TV2 advarer mot usikkerhet

Kritiske både før og under høring
Med rot mener Grande for eksempel paragrafen som ble trukket etter protester fra artister, kunstnere og andre opphaverorganisasjoner. Fjerningen av paragrafen medførte merarbeid for komiteen og det ble reist tvil om det også var andre deler av loven som var hva han kaller lite fundert.

– Vi var svært kritisk til proposisjonens innhold og statsrådens handlemåte før og under høringen i Stortinget. Nå vil ny statsråd og nytt flertall bestemme den videre veien for åndsverkloven.

Forslaget til ny åndsverklov ble lagt frem for Stortinget 4. april. Høringen for Stortinget ble holdt 9. mai. Innstillingen fra komitéen skulle etter planen vært klar 1. juni.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev