Kulturministeren må svare om ønsket økt bruk av midlertidige stillinger for Operasolistene

Hege Haukeland Liadal (AP) tar opp spørsmålet om faste stillinger ved Den Norske Opera og Ballett i neste ukes spørretime på Stortinget.

Har klubbene en fremtid?

Et manglende tannhjul i maskineriet, et bristende ledd i korthuset eller den aller første dominobrikken som faller − kjent problem har mange navn. Under Trondheim Calling var dagens klubbsituasjon tema for en debatt titulert “Hullet i næringskjeden”.

Nytt styre i AKKS Norge

Organisasjonen tok også tilbake sitt fulle navn etter to år som kun AKKS på landsmøte i helgen.

Svarte om Forsvarets Musikk i spørretimen

Kulturministeren kalte korpsene en viktig kulturbærer, men ville ikke kommentere arbeidet med regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur.

Kulturministeren til spørretimen for å svare om Forsvarets musikk

Hege Haukeland Liadal (Ap) mobiliserer for å gjøre de foreslåtte kuttene til et kulturpolitisk spørsmål.