Johan Johansson Foto: Morgan Karlsson

Hva er det plateselskapet eier?

Hvis en ny, svensk dom blir stående, har ikke et plateselskap mer råderett over masteren enn det som uttrykkelig fremgår av avtalen med opphavsmannen.

Kalender

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Fransk musikksalong à la 1720

05/02/2023 Kl. 18:00

Oslo

Mandag 21. september fikk den svenske musikeren Johan Johansson støtte av Solna tingsrätt for sin påstand om at plateselskapet MNW Music AB (Musinätet Waxholm) ikke hadde rett til å publisere musikken hans på strømmetjenester.
I følge det svenske musikerforbundet innebærer dommen, hvis den blir stående, at “halvparten av all svensk musikk på Spotify og andre strømmetjenester nå kan betraktes som ulovlig publisert”.
I mars i år fikk Universal en lignende dom mot seg i Finland da Helsinki markedsrett slo fast at selskapet ikke hadde rett til å gjøre to av 70-tallsbandet Hurriganes plater tilgjengelige på nett.
Den svenske dommen, som MNW Music har anket, sier i korthet at selv om selskapet eier innspillingen kan ikke opphavsmannens råderett anses å ha blitt overført til selskapet, hvis det ikke fremgår eksplisitt av avtalen mellom opphavsmannen og selskapet. Dommen sier at omfattende og utydelige avtaler skal tolkes restriktivt til opphavsmannens fordel.
MNWs advokat Peter Danovsky sier til Sveriges Radio at tingretten har gått seg vill i jusen. “Poenget med at et plateselskap spiller inn artister er at innspillingen skal brukes, og at retten til å bruke innspillingen omfatter alle tekniske anvendelsesformer”, sier Danovsky.
Norsk relevans?
Musikernes fellesorganisasjon skriver til Ballade at det ikke har vært tilsvarende saker for rettssystemet i Norge, “men lovgivningen i Norden er samordnet på dette området, slik at et tilsvarende saksforhold her i Norge, som de i Sverige og Finland, mest sannsynlig ville fått samme utfall. MFO har foreløpig ikke mottatt henvendelse fra artister/arvinger for vurdering om eventuell ulovlig utnyttelse på internett på bakgrunn av eldre kontrakter”.
MFOs informasjonsansvarlige Erica Berthelsen legger til at “MFO mener dette er en svært viktig prinsipiell sak og ber alle medlemmer som har slike gamle avtaler om å ta kontakt.”
Det er en kjensgjerning at mange, mer eller mindre gylne, norske innspillinger fra gamle dager, innspilt av band som ikke har vært aktive på mange år, også har funnet veien til strømmeuniverset. Et spørsmål som springer ut av den aktuelle, svenske dommen er om selskapet som eier masteren har plikt til å klarere for hver ny publiseringsløsning som dukker opp, og hva dette i så fall vil føre til for musikkdistribusjon i vår tid.
Den svenske dommen er i alle fall klar nok, til neste domsinstans eventuelt snur opp ned på den.
“Att MNW äger själva ljudinspelningarna betyder alltså inte att bolaget upphovsrättsligt sett får disponera över verken. Formuleringen i avtalets andra paragraf om överlåtelse av äganderätten till produktionen medger därför i sig inte slutsatsen att det av avtalets ordalydelse följer att det är fråga om en total överlåtelse av förfoganderätten till MNW.”
Samme avgjørelse i Norge
Jusprofessor Olav Torvund, som blant annet spesialiserer seg på opphavsrett, bekrefter MFOs oppfatning om at svenske og finske dommer på dette området er relevante for Norge. Torvund viser en høyesterettssak fra 1985 (om platebutikken Electric Circus’ salg av en plate med låta Joy Ride av Mike Mandel) der retten valgte å legge stor vekt på svenske lovforarbeider.
– Tilsvarende må man kunne legge vekt på andre nordiske dommer. På den annen side dreier det seg her om to avgjørelser fra første instans, som uansett ikke vil ha så stor vekt, sier han.
I mangel av lignende saker å vise til i Norge som handler om musikk peker Torvund på Kokkin-saken, hvor spørsmålet var om Dagens Næringsliv kunne gjøre artikler skrevet av en frilansjournalist tilgjengelig på nett, uten nærmere avtale.
– Lagmannsretten kom til at avisen ikke kunne utnytte artiklene på en annen måte en den opprinnelig avtalte bruken. Tilsvarende bør gjelde musikk spilt inn for distribusjon på plate. Det kreves avtale.
Torvund tror med andre ord at resultatet av en lignende sak ville blitt det samme i Norge som i Sverige og Finland.
Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev