Hva er det plateselskapet eier?

Hvis en ny, svensk dom blir stående, har ikke et plateselskap mer råderett over masteren enn det som uttrykkelig fremgår av avtalen med opphavsmannen.