«Kunstnarkår»: En melding med mangler

Kunstnermeldingen favner bredt i norsk kunst- og kulturliv, men har også flere direkte mangler, skriver Hans Ole Rian fra Creo. Han peker blant annet på skolens kompetanse, kunstnernes tilknytning til arbeidslivet og scenekunstmedisin. I mars skal meldingen behandles i Stortinget.

Kunstnarkår – vil utarbeide verdiprinsipp for betaling av kunstnarisk arbeid

Kulturinstitusjonar skal rapportere på bruk av frilansarar, ein standard for honorering og eiga satsing på samisk kultur. I dag la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fram kunstnarmeldinga «Kunstnarkår».

Norsk kulturskoleråd ber om 200 millioner kroner til kulturskoleløft

Ønsket kommer i forbindelse med regjeringens nye barnekulturmelding.

Ingen egen stortingsmelding for kulturskolen likevel

Inngår i felles melding om barne- og ungdomskultur som skal leveres stortinget neste høst.

Egen stortingsmelding om kulturskolen

Stortinget vedtok tirsdag at regjeringen skal legge frem en melding om en styrket kulturskole for fremtiden.