Norsk kulturskoleråd ber om 200 millioner kroner til kulturskoleløft

Ønsket kommer i forbindelse med regjeringens nye barnekulturmelding.

Ingen egen stortingsmelding for kulturskolen likevel

Inngår i felles melding om barne- og ungdomskultur som skal leveres stortinget neste høst.

Egen stortingsmelding om kulturskolen

Stortinget vedtok tirsdag at regjeringen skal legge frem en melding om en styrket kulturskole for fremtiden.